Whereby Là Gì

 - 
The giảm giá khuyến mãi with the then-Football Conference was a revenue sharing arrangement whereby clubs received 1/2 of revenue from subscriptions, on top of the normal rights fee paid by the broadcaster, once the costs of production were met.

Bạn đang xem: Whereby là gì


Hợp đồng cùng với Football Conference là thỏa thuận hợp tác chia ROI qua đó những câu lạc bộ được nhận 1/2 tổng ROI trường đoản cú chi phí quyên ổn góp, cung cấp chi phí phiên bản quyền trả vì chưng phạt tkhô nóng wesave.vnên một lúc đã giá thêm vào sẽ đủ.
Đó là phương thơm tiện nhằm mục tiêu giúp chúng ta cũng có thể được tha vật dụng và trị lành khỏi nỗi khổ cực vị tội ác của bản thân mình.
Comtháng examples include the electric guitar và electric bass in contemporary heavy metal music, whereby one or more strings are often tuned lower than concert pitch.
Những ngôi trường hợp này thường bắt gặp vào guitar năng lượng điện và guitar năng lượng điện bass trong dòng nhạc Roông xã tân tiến, theo đó một hay các dây thường xuyên được chỉnh tốt hơn so với Cao độ chuẩn(concert pitch).
The Lausanne Convention stipulated a population exchange between Greece and Turkey, whereby 1.1 million Greeks left Turkey for Greece in exchange for 380,000 Muslims transferred from Greece to Turkey.
Hiệp định Lausanne pháp luật Bàn bạc dân cư thân Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, vị đó 1,1 triệu người Hy Lạp tách Thổ Nhĩ Kỳ trong khi 380 nghìn tín đồ Hồi giáo gửi trường đoản cú Hy Lạp sang trọng Thổ Nhĩ Kỳ.
An example is a kickbaông chồng, whereby a dishonest agent of the supplier pays a dishonest agent of the purchaser lớn select the supplier"s bid, often at an inflated price.
Một ví dụ là một trong cú đá lại, theo đó một đại lý phân phối ko trung thực ở trong nhà cung cấp trả cho 1 cửa hàng đại lý không trung thực của người mua nhằm chọn giá chỉ thầu của phòng hỗ trợ, hay sinh sống mức ngân sách tăng nhiều.
This introduces a really interesting condition whereby there"s a kind of conflict between your perspective sầu & the director"s perspective.
Như vậy dẫn đến một điều kiện thực thụ độc đáo theo đó dẫn mang đến một một số loại xung bỗng dưng giữa mắt nhìn của bạn và ánh mắt của người điều hành.
This is commonly seen in distribution centres for retail chains whereby a cửa hàng will require a great many replenishment goods.
Vấn đề này thường thấy trong số trung vai trung phong phân phối cho những chuỗi bán lẻ, theo đó một cửa hàng đang đòi hỏi không ít sản phẩm & hàng hóa bổ sung.
4 Is Jehovah, though, an unfeeling Creator who simply instituted a biological process whereby men and women could produce offspring?
4 Tuy nhiên, phù hợp Đức Giê-hô-va là 1 trong Đấng Tạo Hóa vô cảm, chỉ lập ra quá trình sinh học tập đó nhằm loài fan hoàn toàn có thể truyền giống nòi giống?
Kalyvas writes: "Alliance entails a transaction between supralocal và local actors, whereby the former supply the later with external muscle, thus allowing them lớn win decisive sầu local advantage, in exchange the former rely on local conflicts lớn recruit và motivate supporters và obtain local control, resources, và information- even when their ideological agendomain authority is opposed to lớn localism".
Kalyvas wesave.vnết: "Liên minh đòi hỏi một giao dịch thân các diễn wesave.vnên supralocal cùng địa phương thơm, vào đó cung ứng cựu sau đây cùng với cơ bắp phía bên ngoài, cho nên vì vậy chất nhận được họ để giành chiến thắng lợi địa phương thơm quyết định, để đổi đem các cựu phụ thuộc vào những cuộc xung tự dưng địa pmùi hương để tuyển chọn dụng cùng tạo nên rượu cồn lực cho người cỗ vũ với dành được sự điều hành và kiểm soát, tài nguyên với đọc tin địa pmùi hương - ngay cả lúc lịch trình nghị sự tư tưởng của mình trái ngược với nhà nghĩa trang phương thơm ".
The principle used depends on the Doppler effect, whereby the line-of-sight spacecraft acceleration can be measured by small shifts in frequency of the radio signal, và the measurement of the distance from the spacecraft lớn a station on Earth.
Ngulặng tắc áp dụng dựa trên Hiệu ứng Doppler, theo đó câu hỏi tàu vũ trụ tăng tốc theo hướng mặt đường quan tiền gần cạnh rất có thể được xác định bởi phần đông biến đổi tăng nhỏ dại trong tần số biểu thị radio, với khoảng cách từ bỏ tàu dải ngân hà tới một trạm trên Trái Đất.
29 And finally, I cannot tell you all the things whereby ye may commit sin; for there are divers ways và means, even so many that I cannot number them.
29 Và sau cuối, tôi chẳng thể nhắc hết tất cả hầu như điều mà lại do đó các tín đồ rất có thể tội ác được; vày có tương đối nhiều mặt đường lối cùng nhiều phương pháp không giống nhau, không ít tới đỗi tôi quan trọng đếm được.
Capitalism is based on the accumulation of capital, whereby financial capital is invested in order to lớn make a profit and then reinvested into further production in a continuous process of accumulation.
Chủ nghĩa tư bạn dạng dựa vào sự tích điểm vốn, theo đó vốn tài chủ yếu được đầu tư nhằm tạo nên lợi nhuận cùng sau đó tái đầu tư vào cấp dưỡng thường xuyên trong một quá trình tích lũy tiếp tục.

Xem thêm:


Partaking of the fruit of the tree represents the receiwesave.vnng of ordinances & covenants whereby the Atonement can become fully efficacious in our lives.
wesave.vnệc dự phần vào hoa quả ấy thay mặt mang đến wesave.vnệc chào đón những giáo lễ cùng gimong mà lại qua đó Sự Chuộc Tội rất có thể trsinh hoạt cần công dụng vừa đủ vào cuộc sống thường ngày của bọn họ.
Glutaminase can also be found in the intestines, whereby hepatic portal ammonia can reach as high as 0.26 mM (compared lớn an arterial blood ammonia of 0.02 mM).
Glutaminase cũng có thể được tìm thấy trong ruột, vì vậy mà độ đậm đặc amoniac cổng gan có thể đạt tới mức 0,26 mM (so với lượng amoniac vào máu đụng mạch chỉ là 0,02 mM).
Heavenly Father’s great plan of happiness includes the doctrine, the ordinances, the covenants, and the exceeding great and precious promises whereby we can become partakers of the diwesave.vnne nature.
Kế hoạch hạnh phúc béo múp của Cha Thiên Thượng có gồm lý thuyết, những giáo lễ, cùng hầu như lời hứa vô cùng quí rất to lớn qua đó chúng ta có thể trsinh hoạt bắt buộc những người dự phần bổn định tánh Đức Chúa Ttránh.
9 We vị not believe sầu it just to lớn amingle religious influence with ciwesave.vnl government, whereby one religious society is fostered & another proscribed in its spiritual priwesave.vnleges, & the indiwesave.vndual rights of its members, as citizens, denied.
9 Chúng tôi hoài nghi rằng câu hỏi đem tác động tôn giáo vào cơ quan chỉ đạo của chính phủ dân sự là chính đại quang minh, cơ mà qua đó một hội đoàn tôn giáo này được cung ứng và hội đoàn tôn giáo không giống bị cnóng chỉ rất nhiều đặc quyền thiêng liêng, với đông đảo nghĩa vụ và quyền lợi cá nhân của các tín hữu nằm trong tôn giáo ấy, với tứ phương pháp là phần đa công dân, bị chối quăng quật.
The U.S. government reached an agreement with the County whereby the county would dredge và prepare the land & the U.S. government would build the airfield.
Chính phủ Hoa Kỳ giành được thỏa thuận cùng với quận, theo đó hạt đã nạo vét và sẵn sàng mặt đất với chính phủ Hoa Kỳ sẽ xây dựng sân bay.
The Lord has given all of us the gift of resurrection, whereby our spirits are placed in bodies free of physical imperfections (see Alma 11:42–44).
Chúa sẽ ban cho tất cả họ ân tứ đọng về sự phục sinh, nhưng mà qua đó linh hồn của chúng ta được đặt vào thể xác toàn hảo (xin coi An Ma 11:42–44).
On 17 March 1968, economic circumstances caused the collapse of the gold pool, & a two-tiered pricing scheme was established whereby gold was still used to lớn settle international accounts at the old $35.00 per troy ounce ($1.13/g) but the price of gold on the private market was allowed lớn fluctuate; this two-tiered pricing system was abandoned in 1975 when the price of gold was left to lớn find its free-market cấp độ.
Ngày 17 tháng 3 năm 1968, những toàn cảnh kinh tế đã tạo ra sự sụp đổ của khối thị trường tiến thưởng, với một mô hình giá chỉ hai tầng được ra đời theo đó tiến thưởng vẫn được dùng làm hình thức những thông tin tài khoản quốc tế ở mức cũ $35,00 trên troy ounce ($1.130/kg) nhưng lại giá bán xoàn trên Thị Phần bốn nhân được chất nhận được vươn lên là động; khối hệ thống giá nhị tầng này đã trở nên huỷ vứt vào thời điểm năm 1975 lúc giá vàng được nhằm theo nút của Thị Trường thoải mái.
Westernization (US) or Westernisation (UK), also Europeanization/Europeanisation or occidentalization/occidentalisation (from the Occident), is a process whereby societies come under or adopt Western culture in areas such as industry, technology, law, politics, economics, lifestyle, diet, clothing, language, alphabet, religion, philosophy, & values.
Tây hóa (tiếng Anh: Westernization / Westernisation) hay còn được gọi là Âu hóa (giờ Anh: Europeanization / Europeanisation) hoặc Tây phương thơm hóa (giờ Anh: occidentalization / occidentalisation) là một quá trình những làng hội Chịu đựng ảnh hưởng hoặc đón nhận văn hóa phương thơm Tây trong những nghành như công nghiệp, công nghệ, lao lý, chủ yếu trị, kinh tế, lối sống, chính sách ẩm thực, phục trang, ngữ điệu, bảng vần âm, tôn giáo, triết học cùng những giá trị.
The Romans negotiated a settlement with the Astingi, whereby they agreed lớn leave sầu Dacia & settle in the lands of the Costoboci.
Người La Mã đang Bàn bạc một sự thảo luận với người Astingi, nhờ đó mà chúng ta đã gật đầu rời khỏi Dacia với đinch cư trong vùng khu đất của bạn Costoboci.
Later, he lowesave.vnngly prowesave.vnded the means whereby the descendants of Adam & Eve sầu could be reconciled with him.
It is a process whereby molecular structure... is reorganized at the subatomic level... into lớn life-generating matter of equal mass.

Xem thêm: Đánh Giá Mức Độ Nặng Của Copd Bằng Fev1 Là Gì, Đánh Giá Mức Độ Nặng Của Copd Bằng Fev1


Nó là một quá trình tái cấu tạo phân tử... ngơi nghỉ Lever nhỏ dại rộng nguyên ổn tử nhằm chuyển đồ vật hóa học vô sinc thành tất cả sự sống...
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M