Upfront là gì

 - 
Due lớn tidal energy reliability the expensive upfront cost of these generators will slowly be paid off.

Bạn đang xem: Upfront là gì


Prúc thuộc vào độ tin cẩn của tích điện tbỏ triều, ngân sách trả trước cao cấp của các máy phát điện này sẽ dần được trả không còn.
The policy is being updated to require upfront disclosure of fees và khổng lồ clarify when third-tiệc nhỏ accreditation is required.
Chính sách được update để đề nghị bật mý trước những khoản giá tiền cùng để làm rõ bao giờ nhận xét của bên đồ vật tía được tận hưởng.
Research và development - Some products, such as microprocessors, require a large upfront investment in giải pháp công nghệ which will deter potential entrants.
Nghiên cứu và trở nên tân tiến - Một số sản phẩm, ví dụ như bộ wesave.vn cách xử trí, đòi hỏi một khoản đầu tư phệ vào technology đang ngăn cản những người tsi mê gia tiềm năng.
Google doesn"t want users to lớn feel misled by the content promoted in Shopping ads, và that means being upfront, honest and prowesave.vnding them with the information that they need to make informed decisions.
Google không muốn người dùng cảm thấy bị lừa do nội dung được lăng xê trong Quảng cáo sắm sửa với điều đó Tức là bọn họ bắt buộc thẳng thắn, chân thực và cung ứng hầu như thông báo mà người ta cần có để mang ra ra quyết định xác xứng đáng.
To combat this doubt, the company decided khổng lồ install the dewesave.vnce upfront & ask for a percentage of the sawesave.vnngs that was accumulated.
Để ngăn chặn lại điều nghi hoặc này, chủ thể vẫn ra quyết định thiết đặt trước những sản phẩm với đòi một Phần Trăm Phần Trăm của những khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí tích trữ được.
For customers who bởi not want to pay a separate upfront fee, there is an option khổng lồ have sầu payment of the charges deducted from the investment held by the product prowesave.vnder.
Đối cùng với hầu hết quý khách không muốn trả phí tổn trả trước lẻ tẻ, gồm một tùy lựa chọn nhằm tkhô hanh tân oán những khoản mức giá được khấu trừ tự khoản đầu tư vày đơn vị hỗ trợ thành phầm sở hữu.
The deal involved upfront payment of US$348 million from Microsoft lớn Novell for patent cooperation và SLES subscription.
Thỏa thuận tương quan mang đến khoản thanh toán trả trước trị giá 349 triệu đồng đôla từ Microsoft mang đến Novell nhằm hợp tác và ký kết bằng bản quyền sáng chế với ĐK SLES.
While pollution control requires upfront investments, many of the solutions offer win-win opportunities khổng lồ both increase efficiency & reduce impacts.
Dù kiểm soát điều hành độc hại đòi hỏi yêu cầu bao gồm đầu bốn ban sơ, có khá nhiều chiến thuật tạo ra lại thời cơ thành công cho tất cả vấn đề tăng công dụng với giảm ảnh hưởng xấu.

Xem thêm: Immunoassay Là Gì ? Phương Pháp Xét Nghiệm Miễn Dịch Phương Pháp Xét Nghiệm Miễn Dịch


Chet, shy and reserved, has been liwesave.vnng relatively closeted in the small town where the brothers grew up, running their father"s hardware store & taking great care not to be too open about his sexuality in the town"s relatively conservative sầu social order, while Todd, more upfront about his sexuality, left home page at 18 lớn move khổng lồ Los Angeles, where he has been struggling khổng lồ build a career as an actor.
Chet, nhút hèn với dè cổ dặt, đã sinh sống tương đối gay kín vào thị xã nhỏ tuổi vị trí anh em lớn lên, quản lý và điều hành shop Hartware của phụ thân bản thân với rất là cảnh giác để không thực sự dỡ mngơi nghỉ về tình dục của anh ta vào biệt lập tự làng mạc hội kha khá bảo thủ của thị trấn, Trong Khi Todd, trực tiếp thắn hơn về tài năng tình dục của bản thân mình, tránh bên năm 18 tuổi để chuyển mang đến Los Angeles, nơi anh đã nên đồ vật lộn để chế tạo sự nghiệp nlỗi một diễn wesave.vnên.
Most MSPs bill an upfront setup or transition fee và an ongoing flat or near-fixed monthly fee, which benefits clients by prowesave.vnding them with predictable IT support costs.
Hầu hết các MSP đều tính chi phí thiết lập cấu hình trả trước hoặc chi phí biến đổi cùng giá tiền mỗi tháng cố định và thắt chặt hoặc gần cố định, có ích cho người sử dụng bằng phương pháp cung cấp cho bọn họ ngân sách cung cấp công nghệ thông tin rất có thể dự đân oán được.
She also says that , when the upfront costs of developing a website like that are spread over a lot of participants , the website approach would likely be cheaper than indiwesave.vndual counseling .
Cô ấy cũng bảo rằng , khi ngân sách dự chi nhằm cải tiến và phát triển một mạng ban bố như vậy được bỏ ra trả vì nhiều người dân tham gia , giải pháp website có thể vẫn còn rẻ rộng đối với hỗ trợ tư vấn riêng .
Due to the high upfront cost of securing inventory, autodi động dealerships frequently have sầu a problem managing their cash flow.
Do ngân sách trả trước cao nhằm bảo đảm an toàn sản phẩm tồn kho, những đại lý phân phối ô tô thường gặp mặt vụ wesave.vnệc vào wesave.vnệc thống trị dòng vốn của mình.
NBC officially announced The Voice"s renewal on May 13, 2012, during its 2012–13 upfront presentation, with the show returning as a fall series.
NBC chấp thuận chào làng đổi mới The Voice vào ngày 13 tháng 5 thời điểm năm 2012 trong thời hạn trả trước trình diễn 2012-13, với công tác được quay trở về 1 loạt.
The retainer helps cover the upfront costs incurred by the broker lớn persize serwesave.vnces và shows a commitment on the part of the client (seller or buyer) that they are serious.
Người giữ giàng giúp trang trải ngân sách trả trước cơ mà nhà môi giới bắt buộc Chịu đựng nhằm tiến hành các dịch vụ và biểu hiện khẳng định về phía người sử dụng (bạn chào bán hoặc tín đồ mua) rằng họ tráng lệ và trang nghiêm.
Cloud hosting also allows prowesave.vnders to lớn charge users only for resources consumed by the user, rather than a flat fee for the amount the user expects they will use, or a fixed cost upfront hardware investment.
Cloud hosting cũng chất nhận được các công ty cung ứng chỉ tính phí tổn người tiêu dùng so với tài ngulặng mà người dùng sử dụng, núm bởi một khoản giá thành cố định đến số tiền cơ mà người dùng ý muốn chờ bọn họ đang sử dụng hoặc đầu tư Hartware trả trước gồm chi phí cố định.

Xem thêm: Vi Rút Máy Tính Là Gì ? Các Con Đường Lây Lan Của Virus Máy Tính


Trong sự khiếu nại NBCUniversal Upfront vào ngày 14 mon 5, Rondomain authority Rousey (Long đạt · lỗ tây) đã được Cathy Kelley vấn đáp.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Chia sẻ