Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 3

 - 

Bài 2.

Bạn đang xem: Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 3

An cùng Bình gồm 70 viên bi, hiểu được nếu Bình bao gồm thêm 16 viên bi thì cặp đôi bạn trẻ có số bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi chúng ta có từng nào bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy sản xuất có nhị tổ công nhân, tổ Một có nhiều hơn tổ nhì 18 công nhân, hiểu được nếu xí nghiệp sản xuất có thêm 8 người công nhân thì nhà máy sẽ sở hữu 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân bao gồm bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân trong phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ hai là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhì số gồm hiệu bởi 47, hiểu được nếu đem số thứ nhất cộng số sản phẩm hai rồi cùng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài xích ta có:

Số đầu tiên + Số máy hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhị số bắt buộc tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số lớn bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn đề nghị tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ bé cần tìm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật tất cả chu vi 102m. Chiều dài ra hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x trăng tròn = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. nhì bao gạo khối lượng tổng cộng 147kg, hiểu được nếu lôi ra ở bao gạo đầu tiên 5kg với bao gạo sản phẩm công nghệ hai 22kg thì số gạo còn sót lại ở nhị bao gạo bằng nhau. Hỏi từng bao tất cả bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải việc bằng nhị cách?

Giải:

*

Số gạo bao vật dụng hai nhiều hơn nữa bao trước tiên là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao trước tiên là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo sinh hoạt bao đầu tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao thiết bị hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao đồ vật nhất: 65kg

Bao trang bị hai: 82kg.

Bài 7. nhì hộp bi có tổng số 155 viên bi, biết rằng nếu cung ứng hộp bi đầu tiên 8 viên bi và thêm vào hộp đồ vật hai 17 viên bi thì hao hộp gồm số bi bằng nhau. Hỏi mỗi hộp gồm bao nhiêu viên bi? Hãy giải việc bằng nhì cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu thêm vào hộp đầu tiên 8 viên bi và cung ứng hộp thiết bị hai 17 viên bi thì tổng cộng bi của hai hộp đã là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi kia số bi của mỗi hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp đầu tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thiết bị hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp máy nhất: 82 viên bi

Hộp thứ hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp đầu tiên nhiều hơn số bi của hộp sản phẩm công nghệ hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp đầu tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp đầu tiên là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp máy hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp thiết bị nhất: 82 viên bi

Hộp sản phẩm công nghệ hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm nhị số có tổng bởi 412, biết rằng nếu thêm một chữ số 3 vào bên trái số nhỏ bé thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có khá nhiều hơn số bé bỏng một chữ số cùng tổng hai số bằng 412. Vậy số lớn yêu cầu là số gồm 3 chữ số và số nhỏ xíu phải là số tất cả 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhị số phải tìm là 300

Hai lần số nhỏ nhắn là:

412 – 300 = 112

Số bé là:

112 : 2 = 56

Số khủng là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhì số lẻ bao gồm tổng bằng 176, biết rằng ở giữa chúng còn có 4 số lẻ.

Xem thêm: Trò Chơi Lái Xe Môtô - Play Racing Games On Poki

Giải:

Hai số lẻ đề nghị tìm và có số 4 số lẻ ở giữa chúng thì ta được 6 số lẻ liên tiếp tiếp.

Hai số lẻ tiếp tục hơn hèn nhau 2 solo vị. Vậy hiệu của nhì số lẻ yêu cầu tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số nhỏ bé cần tìm kiếm bằng:

176 – 10 = 166

Số bé cần kiếm tìm là:

166 : 2 = 83

Số lớn phải tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. tía hơn con 31 tuổi, biết rằng bốn năm nữa tổng thể tuổi của hai cha con là 51 tuổi. Hỏi hiện thời con bao nhiêu tuổi? cha bao nhiêu tuổi? Con từng nào tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai ba con bây giờ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố bây giờ là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố bây giờ là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. toàn bô tuổi hiện thời của bà, của Huệ với của Hải là 80 tuổi. Phương pháp nay hai năm, tuổi bà rộng tổng số tuổi của Hiệu và Hải là 54 tuổi, Huệ to hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện thời mỗi fan bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng số tuổi của Huệ cùng Hải tăng hai tuổi. Vậy sau 2 năm tổng số tuổi của Huệ với Hải tăng nhiều hơn thế tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện ni tuổi của bà hơn tổng số tuổi của Huệ và Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà hiện nay là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ với Hải hiện giờ là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ bây chừ là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập từ bỏ luyện

Bài 1. Một người bán tốt 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong các số đó số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi các loại gạo buôn bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. bao gồm hai xe pháo chở xi-măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi từng xe chở từng nào bao xi măng, hiểu được xe đầu tiên chở ít hơn xe sản phẩm hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật gồm chu vi 46cm, chiều rộng yếu chiều lâu năm 15m. Tính diện tích hình đó.

Bài 4. Tía lớp 4A, 4B, 4C có tất cả 100 học tập sinh. Hiểu được lớp 4B nhiều hơn thế lớp 4A là 1 học sinh nhưng lại ít hơn lớp 4C là 2 học sinh. Hỏi từng lớp tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 5. trong năm này mẹ hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng thể tuổi của hai chị em con là 44 tuổi. Tính tuổi hiện giờ của từng người.

Bài 6. Nhị thùng có toàn bộ 80l dầu. Sau khi đổ 5l dầu tự thùng trước tiên sang thùng vật dụng hai thì số dầu sống thùng trước tiên hơn thùng máy hai là 10l dầu. Hỏi thuở đầu mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhì số lẻ liên tục là 716. Tìm hai số đó.

Bài 8. Tổng hai số chẵn bằng 480. Tìm hai số đó, biết giữa chúng gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cùng của nhị số chẵn là 35. Tìm hai số đó, biết thân chúng tất cả 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: " Op Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Giải Nghĩa 10 Cụm Từ Tiếng Anh Viết Tắt

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 nhỏ vịt, ngan và ngỗng. Số vịt bởi tổng số ngan và ngỗng, số ngan nhiều hơn thế nữa số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó gồm bao nhiêu bé ngan, vịt, ngỗng?.