Tiêu Viêm Đấu Phá Thương Khung

 - 

Tiêu Viêm nhân vật chính trong tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung, tại Vũ Động Càn Khôn, Đại Chúa TểThương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ đều được nhắc tới.

Bạn đang xem: Tiêu viêm đấu phá thương khung

*


Thông Tin Về Nhân Vật Tiêu Viêm

Tên: Tiêu Viêm “萧炎”Tên khác: Nham Kiêu, Dược Nham.Xưng hào: Viêm Đế.Tu vi: Đấu Đế Chúa Tể Cảnh Đế Cảnh.Cảnh giới luyện đan: Đế phẩm luyện đan đại tông sư (Đấu khí đại lục), Thánh phẩm luyện đan đại tông sư (Đại thiên thế giới).

Hình Tượng Nhân vật Tiêu Viêm

Mặc áo bào đen, trên mặt luôn vẻ lười nhác tiếu dung, thường vác nghiêng thanh đại xích màu đen. Bên ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm lộng lẫy, từ xa nhìn lại như một hỏa thần, tràn đầy uy áp không hiểu được.

Câu thường nói: xxx, khủng bố như vậy!

*

Thành Tựu Của Tiêu Viêm

15 tuổi bắt đầu tu luyện, trước 40 tuổi thành tựu Đấu Đế, chấn hưng Tiêu gia.

Tiêu diệt Hồn Thiên Đế cứu vớt thiên hạ thương sinh.

Chưởng khống 22 loại Dị hỏa.

Tại Đại Thiên Thế giới sáng lập Vô Tận Hỏa Vực, bằng vào thuật luyện đan, ngắn ngủi mấy trăm năm trở thành thánh địa luyện đan, một siêu cấp thế lực tại Đại Thiên Thế Giới, ngang với Võ Cảnh, Kiếm Vực, Vạn Mộ Chi Địa.

Sau 28 năm khi Thiên Tà Thần chết, tại Thương Khung Bảng lưu lại tên thật, tiến vào Chúa Tể Cảnh, cùng Vũ Tổ Lâm Động, Đại Chúa Tể Mục Trần trở thành thủ hộ giả ở Đại Thiên Thế Giới. Vô Tận Hỏa Vực cũng trở thành một trong ba đại thế lực ở Đại Thiên Thế Giới, sánh ngang với Võ Cảnh và Mục Phủ.

*

Quan Hệ Nhân Mạch Của Tiêu Viêm

Trưởng bối: Tiêu Chiến (cha), Tiêu Huyền, Tiêu Thần (tiên tổ).Sư tổ: Hàn San San.Thân huynh đệ: Đại ca Tiêu Đỉnh, nhị ca Tiêu Lệ.Con cái: Con gái Tiêu Tiêu, con trai Tiêu Lâm, cháu trai Tiêu Mạch.Hậu bối: Mục Trần, xưng hào Đại Chúa Tể, phủ chủ Mục Phủ, được Tiêu Viêm trợ giúp siêu thoát.Bằng hữu: Lâm Động, xưng hào Võ Tổ, cảnh chủ Võ Cảnh, từng trợ giúp Mục Trần siêu thoát.

*

Thế Lực Lệ Thuộc Trực Tiếp Của Tiêu Viêm

Bàn Môn: Do Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia thành lập ở nội viện Già Nam học viện.

Tiêu Môn: Tiêu Viêm cùng nhị ca Tiêu Lệ thành lập ở Hắc Giác Vực.

Viêm Minh: Dung hợp Luyện Dược Sư công hội, Tiêu Môn, hoàng thất Gia Mã mà thành lập, minh chủ Tiêu Viêm, Thải Lân tọa trấn (phó minh chủ).

Tinh Vẫn Các: Do Dược Trần và Phong tôn giả cùng nhau sáng lập, Tiêu Viêm là thiếu các chủ.

Thiên Phủ Liên Minh: Tinh Vẫn Các, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Đan Tháp tạo thành liên minh để chống lại Hồn Điện.

Vô Tận Hỏa Vực: Tiêu Viêm sáng lập tại Đại Thiên Thế Giới, giao hảo với Mục Phủ và Võ Cảnh, đối địch với Hỏa Linh Tộc, Ma Ha cổ tộc, Tà tộc vực ngoại.

*

Thế Lực Hảo Hữu Với Tiêu Viêm

Mục Phủ: do Mục Trần thành lập tại Thiên La đại lục, hùng bá thiên hạ. Tại Đại Thiên Thế giới khu trục ngoại địch, giữ gìn hòa bình.

Võ Cảnh: Lâm Động thành lập Võ Cảnh.

*

Năng Lực Của Tiêu Viêm

Trang bị:

Huyền Trọng Xích.Viễn Cổ Trùng Hoàng Y.Hỏa Lôi Tử.Thiên Yêu Khôi và phương pháp luyện chế.Bắc Vương.Vạn Thú Đỉnh.Dị Hỏa Dược Đỉnh.

Công pháp:

Phần Quyết

Đấu kỹ:

Hấp Chưởng.Xuy Hỏa Chưởng.Bát Cực Băng.Bạo Bộ.Tử Vân Dực.Sư Hổ Toái Kim Ngâm.Diễm Phân Phệ Lãng Xích.Vô Danh Xích Pháp.Phật Nộ Hỏa Liên.Đế Ấn Quyết.Tam Thiên Lôi Động.Thiên Nhạn Cửu Hành Dực.Lục Hợp Du Thân Xích.Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp.Tam Thiên Lôi Huyễn Phân.Long Hoàng Cổ Giáp.Thiên Minh Tu La Thủ.Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng.Đại Địa Cương Viêm.Kim Cương Lưu Ly Thân.Phật Nộ Luân Hồi.Hoàng Tuyền Chỉ.Hoàng Tuyền Chưởng.Hoàng Tuyền Thiên Nộ.Viêm Chi Đế Thân.Viêm Huyền Bạo.Dị Hỏa Hằng Cổ Xích.

Thần thông:

Phận Nộ Đế Viêm Liên.Viêm Thần.Hồn thuật:Thái Nhất Hồn Quyết.Vô Danh Khẩu Quyết.

Hồn kỹ:

Hồn Thủ Ấn.

Bí thuật:

Thiên Hỏa Tam Huyền Biến.Thiên Đô Hỏa Ấn.Chân Lộng Diễm Quyết.Thăng Linh.Tộc Văn.Hủy Diệt Hỏa Thể.

Nạp giới:

U Hải nạp giới.Cốt Viêm giới.Bạch Sắc nạp giới

*

Dị Hỏa Tiêu Viêm Sở Hữu

Đế Viêm

Trời sinh vạn vật, có kỳ linh dị, lửa cũng như thế, từng có một loại dị hỏa ra đời cùng thiên địa, ngàn năm thành hình, vạn năm sau tụ linh, lại tiềm tu vạn năm trong cõi u minh mới khiến nó hơi có mấy phần biến dị.

Mọi người đều biết, một loại dị hỏa đã thành hình sẽ cực hiếm khi rời khỏi nơi sinh ra, nhưng hỏa diễm này lại khác, sau khi có linh trí, nó lại chạy sâu vào trong lòng nham tương, du đãng dưới lòng đất ngàn năm, lấy việc cắn nuốt hỏa diễm mà sống, mà những loại hỏa diễm bị nó cắn nuốt đều có tên trên dị hỏa bảng, 22 loại dị hỏa trên đó đều đã từng làm thức ăn của nó.

Sau khi dị hỏa này thành công, liền tự xưng là “Đế viêm”, sau đó một lần nữa tu luyện ngàn năm mới phá thế mà ra. Năm đó được người đời tôn xưng là “Đà xá cổ đế”.

Hư Vô Thôn Viêm

Hỏa diễm này sống trong hư vô, vô tướng nhưng có thể tìm ra, vô hình nhưng lại nắm bắt được, là một loại tồn tại tương đối kì dị. Hư vô thôn viêm được xưng là thôn thiên phệ địa, có khả năng cắn nuốt vạn vật, giữa thiên địa chỉ có thưa thớt một vài thứ mới có thể chống lại khả năng cắn nuốt của nó.

Linh trí cực cao, từng cắn nuốt tộc trưởng cuối cùng của thôn linh tộc, từ đó khiến huyết mạch hồn tộc tiếp tục kéo dài. Trong hồn tộc, địa vị của hư vô thôn viêm thậm chí không hề kém tộc trưởng hồn tộc,khi hóa thành hình người có bộ dạng một trung niên áo đen, đã từng bại dưới tay cổ nguyên, sau khi thương thế khỏi hẳn thì thực lực tăng cao tới cửu tinh đấu thánh sơ kỳ.

Vài thời điểm khi hồn tộc tiêu diệt linh tộc, thạch tộc, dược tộc, hư vô thôn viêm đã góp sức không nhỏ, sau đó bị hồn thiên đế sau khi đột phá đến đấu đế cắn nuốt, sau đó dưới mệnh lệnh của viêm đế tiêu viêm hắn thoát khốn khỏi cơ thể hồn thiên đế, trợ giúp tiêu viêm đánh bại hồn thiên đế.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mở Bản Đồ Trong Minecraft Nhanh Nhất, Cách Tạo Bản Đồ Trong Minecraft

Tịnh Liên Yêu Hỏa

Có đặc hiệu tịnh hóa vạn vật, bất kì vật gì dù chỉ dính vào chút xíu cũng sẽ bị tịnh hóa thành hư vô. Hỏa diễm này thậm chí có thể lấy tâm tình con người làm mồi dẫn, tiến vào trong cơ thể, đem linh hồn cùng đấu khí của cơ thể tịnh hóa thành hư vô, uy lực cực kỳ kinh khủng.

Tịnh liên yêu hỏa trăm ngàn năm qua luôn bị không gian yêu hỏa của tịnh liên yêu thánh chế tạo ra giam cầm, khi không gian yêu hỏa xuất hiện: Song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa hàng thế.

Năm đó yêu hỏa cắn trả tịnh liên yêu thánh, lấy được truyền thừa của tịnh liên yêu thánh – Mộng yểm thiên vụ, có thể khiến cho một thành thị trăm vạn người sống trong ảo cảnh gần trăm năm, hiệu quả kinh khủng, sau đó bị tiêu viêm sử dụng phá yểm chi phù khắc chế.

Hỏa diệm hình hoa sen, nhũ hoa màu trắng, có điều lại hóa thân thành nam tử tuấn mĩ áo trắng, linh trí cực cao, có thể biến những địch nhân bị nó đánh bại thành hỏa nô, tùy nó sai khiến, nhưng đối với đấu thánh cao cấp thì lực khống chế lại hơi yếu.

Trải qua việc bị tịnh liên yêu thánh tịnh hóa, tịnh liên yêu hỏa một lần nữa biến về hình hài trẻ nít, tiêu viêm đặt tên cho nó là Tiểu Y.

Kim Đế Phần Thiên Viêm

Hỏa diễm này mặc dù ít thần bí hơn tịnh liên yêu hỏa, nhưng ở thời viễn cổ cũng là thanh danh hiển hách, hơn nữa đây chính là hỏa diễm truyền thừa của cổ tộc, cực ít người có thể hàng phục. Kim đế phần thiên viêm được xưng là loại dị hỏa đáng sợ mà ngay cả đấu khí cũng sẽ bị thiêu đốt.

Trong truyền thuyết, vị chủ nhân đầu tiên của kim đế phần thiên viêm khi thi triển ra hỏa diễm này thế mà đã trực tiếp đốt trụi không gian của một vị đấu thánh sáng tạo ra thành một mảnh hư vô.

Sinh Linh Chi Diễm

Dị hỏa này cực kỳ kì dị, bởi vì phần lớn dị hỏa cho dù hình thái khác nhau, nhưng đều tràn đầy sức mạnh hủy diệt, nhưng sinh linh chi diễm này lại không thể hiện ra sức phá hủy cường đại, nó nổi danh hậu thế chính là nhờ sinh mệnh lực cường đại mà nó có.

Nghe nói khi dị hỏa này khuếch tán ra, chỉ cần đem mầm mống dược liệu bỏ vào trong đó, vậy mầm mống đó sẽ mau chóng nảy mầm lớn lên.

Nói cách khác, chỉ cần có dị hỏa bực này, vậy căn bản không cần quan tâm đến việc tìm kiếm dược liệu, chỉ cần ngươi có đủ mầm mống, vậy liền có thể có được nguồn dược liệu mình mong muốn cuồn cuộn không dứt.

Hơn nữa sinh linh chi diễm này còn được gọi là trường thọ chi hỏa, người nào lấy được nó thì tuổi thọ cũng không kém bao nhiêu so với những ma thú nổi tiếng thọ lâu kia, chỉ có điều thiếu sót là lửa này cũng không chuyên về chiến đấu, đối với việc tăng phúc lực chiến đấu cũng không phải quá cao.

Bát Hoang Phá Diệt Diễm

Hóa thành một đôi cánh lửa khổng lồ chừng trăm trượng, bá đạo tuyệt luân.

Cửu U Kim Tổ Hỏa

Có thể dung hợp cùng với Sơn hỏa thạch diễm tạo ra một hình thái dị hỏa mới, có thể chống lại kim đế phần thiên viêm mà không yếu thế.

Hồng Liên Nghiệp Hỏa

Hồng liên nghiệp hỏa. Đỏ thẫm, là một ngọn lửa rất đẹp, khi lửa bốc lên tạo thành hình dáng từng đóa hồng liên.

Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa

Còn được gọi là “Tam thiên tinh không diễm viêm hỏa”, có màu tím đen, hình thành từ tinh không, có thể hấp thu tinh thần lực không ngừng trở nên cường đại. Thiên giáng ngân hỏa, ngàn dặm đất đai như hóa sa mạc, không phân biệt được ngày đêm, trăng sao không hiện, mặt trời không ra.

Bởi lẽ bản thân ở trong một nơi bình thường khó lòng sánh nổi như tinh không, cho nên thời gian tồn tại của tam thiên diễm viêm hỏa sẽ lâu đời hơn những loại dị hỏa khác một ít, mà cũng bởi vậy mới để nó có đầy đủ thời gian tiến hóa.

Vì thế nên nói, đa số tam thiên diễm viêm hỏa bị phát hiện ra đều là siêu cấp thiên địa linh vật có linh trí cực cao, mặc dù tìm ra được nhưng có thể tưởng tượng, muốn bắt được nó cũng là việc cực kỳ khó khăn.

Loại dị hỏa này có một năng lực đặc thù khác thường, đó chính là “Tam thiên tinh không thể chất” trong truyền thuyết. Một vài người đã từng chiến đấu với cường giả mang tam thiên diễm viêm hỏa còn gọi nó là “Bất tử thể”, bởi nó có năng lực khôi phục cực mạnh.

Chỉ cần không bị đánh thành thịt nát, như vậy bất kỳ thương thế nào cũng có thể khôi phục, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Cửu U Phong Viêm

Ra đời ở nơi vực sâu vô tận trong vùng đất cực âm, ở nơi âm phong cả năm không dừng, dị hỏa này được hình thành từ nơi có phong cương mãnh liệt nhất.

Trong lửa này truyền ra một loại tiếng gió kì dị, khi tiếng gió này truyền vào trong tai người sẽ khiến người ta cảm giác được một tia phiền não dị thường, loại âm thanh kì dị này có thể khiến lòng người xuất hiện dao động.

Cốt Linh Lãnh Hỏa

Hỏa diễm do cực hàn và cực nhiệt kết hợp, chỉ mỗi trăm năm khi nhật nguyệt giao thế mới có thể gặp được nó ở nơi cực hàn cực âm.

Cửu Long Lôi Cương Hỏa

Hỏa diễm màu bạc, khi lửa bốc lên có thể mơ hồ thấy 9 con hỏa long màu bạc bay trong ngọn lửa. Trong dị hỏa có ngưng tụ long uy, vì thế có thần hiệu chấn nhiếp linh hồn.

Ngọn lửa màu bạc đốt lên, 9 con tiểu hỏa long từ 4 phía bay qua, giống như bản thân có linh trí, hơn nữa mơ hồ có long uy trong đó tràn ngập ra, khiến lực lượng linh hồn người ta cảm thấy có chút áp bách.

Dị hỏa này được Phần Viêm Cốc truyền thừa mấy trăm năm, lịch đại cường giả đã khắc xuống huyết hồn ấn ký khó có thể xóa sạch bên trong bản nguyên của nó, trừ phi tu luyện công pháp trấn cốc “Thanh Minh U Viêm Quyết” của phần viêm cốc, nếu không cho dù lấy được cửu long lôi cương hỏa cũng tuyệt đối không thể đem nó làm của riêng.

Quy Linh Địa Hỏa

Hình dáng như cự quy, cả người hiện đầy gai lửa sắc nhọn, bên trong miệng lớn dữ tợn sinh ra những chiếc răng nanh bằng lửa màu vàng sẫm

Vẫn Lạc Tâm Viêm

Lửa sinh ra từ tâm, thối khí luyện cốt, được xưng là “công cụ ăn gian tu luyện”, có thể tăng tốc tu luyện, một khi luyện hóa thành công vẫn lạc tâm viêm, như vậy trong cơ thể sẽ không ngừng cuồn cuộn sinh ra một loại tâm hỏa, mà tâm hỏa này mỗi giờ mỗi phút, mỗi ngày mỗi đêm sẽ tự thiêu đốt đấu khí trong cơ thể mà hoàn toàn không cần điều khiển.

Dưới sự rèn luyện liên tục không ngừng nghỉ này, thân thể giống như thời thời khắc khắc đều trong trạng thái tu luyện, hơn nữa trạng thái tu luyện này hiệu quả còn cao hơn so với tu luyện thường ngày, cho nên được xưng là “công cụ ăn gian”.

Xem thêm: Top 10 Điện Thoại Nào Chơi Game Tốt Nhất 2021, Điện Thoại Nào Chơi Game Tốt, Mượt Nhất 2020

Lửa này còn có thể triệu hồi tâm hỏa, thiêu đốt sạch sẽ người khác từ trong tâm ra ngoài. Nham tương hồ phía dưới thiên phần luyện khí tháp của già nam học viện chính là nơi dị hỏa sinh ra, trước sau sinh ra 2 đóa, trong đó 1 đóa bị tiêu viêm luyện hóa, một đóa khác đưa cho già nam học viên nuôi dưỡng.