Thảo Cầm Viên Ở Quận Mấy

 - 
THẢO CẦM VIÊN MTại CỬA TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN - BAO GỒM LỄ TẾT TỪ 6h ĐẾN 18hVỚI GIÁ VÉ CỔNG VÀ GIÁ TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ KHÁC NHƯ NGÀY THƯỜNG
Mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 - Thảo Cầm Viên gồm các lịch trình cùng vận động miễn tổn phí cho các em: