Tem tiếng anh là gì

 - 
On June 14, 2007, the Estonian National Post Office issued a commemorative sầu postage stamp, shown at right.

Bạn đang xem: Tem tiếng anh là gì


Và tất nhiên Shop chúng tôi đã không có tiền, chúng tôi chơi ghita với kiếm tiền cho những tem thư Shop chúng tôi gửi đi
And of course we didn"t have sầu the money; we were playing guitars & getting the money for the stamps that we were sending out all of < this mail >.
Năm 2007, Bưu năng lượng điện Quốc gia Estonia đã kiến thiết tem thư nhằm tưởng nhớ những người dân Estonia vào nàn khử chủng của nhà nghĩa Stalin.
Năm 1976, loại bướm này đổi thay 1 trong những bốn loại bướm đầu tiên Bưu điện Hoa Kỳ lựa chọn nhằm in hình bên trên tem thư Hoa Kỳ.
In 1976, it became one of the first four butterflies that the United States Postal Service placed on a U.S. stamp.
Lá cờ cũng được in vào tem thư, dán trong bảng số xe pháo, hoặc những công văn uống, giấy tờ hay sản phẩm vị chính phủ chế tạo.
A flag might also appear on postage stamps, autodi động license plates, or other government-produced items.
Cùng với 4 member khác của Super Junior, anh đổi mới một trong những người nghệ sỹ Nước Hàn đầu tiên xuất hiện bên trên tem thư của Trung Hoa.
Along with four other Super Junior members, he is one of the first Korean artists lớn appear on Chinese postage stamps.

Xem thêm: Quỷ Đầu Loa Là Gì - Quái Vật Đầu Loa Này Có Đáng Sợ Hơn Slenderman


Hình của Washington được in ấn trên tem thư Hoa Kỳ nhiều hơn nữa toàn bộ những người Mỹ danh tiếng không giống cộng lại, bao gồm cả Abrađắm đuối Lincoln cùng Benjamin Franklin.
Dân biểu Tom Lantos, một giữa những bạn được Wallenberg cứu giúp sinh sống, nói rằng: "Chúng ta tôn vinch (ông ta) bởi một tem thư Hoa Kỳ là say mê xứng đáng tốt nhất.
Representative sầu Tom Lantos, one of those saved by Wallenberg"s actions, said: "It is most appropriate that we honor with a U.S. stamp.
Sau kia, mẫu này đổi thay thay mặt được share phổ cập duy nhất của người Pháp, được các quân nhà Pháp sử dụng, và kế tiếp là Cách mạng Pháp thuộc những cơ chế cộng hoà tiếp đến nhau cùng với vị núm là thay mặt đại diện cho bạn dạng sắc tổ quốc, được thực hiện bên trên một vài tem thư với đồng xu.
Then this figure gradually became the most widely shared representation of the French, used by French monarchs, then by the Revolution và under the successive sầu republican regimes as representation of the national identity, used for some stamps và coins.
Đan Mạch : chúng ta có thể cài đặt 1 lkhông nhiều sữa , 1 ổ ciabatta trong siêu thị bánh Godthaabsvej , 1 con tem để gửi bưu thiếp hoặc thư nhưng người nhận ở Đan Mạch , 1 trái dưa chuột hoặc rất có thể là một tkhô hanh sô - cô-la .
Denmark : you can get a litre of milk , a ciabatta bun in Godthaabsvej Bakery , a stamp for postcard/letter with receiver in Denmark , a cucumber or maybe a chocolate bar .
Đan Mạch : chúng ta cũng có thể cài 1 lkhông nhiều sữa , 1 ổ ciabatta vào siêu thị bánh Godthaabsvej , 1 nhỏ tem nhằm gửi bưu thiếp hoặc thư nhưng fan thừa nhận sinh hoạt Đan Mạch , 1 trái dưa con chuột hoặc hoàn toàn có thể là 1 tkhô hanh sô-cô-la .

Xem thêm: Wireless Basic Configuration: Short Guard Interval Là Gì, Tăng Tốc Mạng Wi


Denmark : you can get a litre of milk , a ciabatta bun in the Godthaabsvej Bakery , a stamp for a postcard/letter with receiver in Denmark , a cucumber or maybe a chocolate bar .
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Chia sẻ