Skit là gì

 - 

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú wesave.vn.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.
Bạn đang xem: Skit là gì

Late-night talk shows typically feature interviews with celebrities, as well as comic skits and monologues by the hosts, after whom the shows are usually named.
The four-page skit was printed with three pages of introductory material and four và a half pages of explanatory notes.
The play lasted a whole day; and its multifocal dynamic allowed about twelve different skits to go on at the same time.
Blocked from singing và skits, they performed through ceremonial loyalty to the king and through scandal và violence at the school.
After the second presentations, the stories started coming alive; & the two stories/plays were later merged inkhổng lồ a single twenty-minute skit.
And with intense competition from cinema và television, the emphasis is now on fragmentary skits presented as self-contained units without the need to be placed within stories.
The play was very popular—in fact it is popular today—và he did not realise that it was a skit on himself.
Each show consists of about đôi mươi skits, some comedies and others carrying important & meaningful messages.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu thị ý kiến của các chỉnh sửa viên wesave.vn wesave.vn hoặc của wesave.vn University Press giỏi của các đơn vị cấp giấy phép.
*Xem thêm: 【 Chim Chào Mào Ăn Gì? Cách Nuôi? Giá Bao Nhiêu? Mua, Bán Ở Đâu

(someone who has) a natural ability khổng lồ be good at something, especially without being taught

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập wesave.vn English wesave.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Linh Hoạt Tiếng Anh Là Gì ? Linh Hoạt Trong Tiếng Tiếng Anh

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Chia sẻ