Schizophrenic là gì

 - 
the state of having qualities or attitudes that are different from each other và do not work well together:


Bạn đang xem: Schizophrenic là gì

Lexington, as a prison and a hospital, was an expression of America"s schizophrenia about how lớn treat addiction.
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ wesave.vn.Học những từ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


*

a person who is extremely skilled at something, especially at playing an instrument or performing

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Sinh Năm 1994 Hợp Màu Gì ? Hợp Đeo Đá Màu Gì? Màu Xe Hợp Tuổi 1994 Mang May Mắn, Bình An

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn wesave.vn English wesave.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Công An Nhân Dân Là Gì, Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Công An Nhân Dân

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語