SAU AFTER DÙNG THÌ GÌ

 - 

Trong Anh ngữ, từ “after” được sử dụng trong mệnh đề chỉ thời gian, và vai trò là một liên từ liên kết. Có thể bạn chưa biết, có nhiều cách khác nhau để sử dụng liên từ “after’ trong câu. Hãy cùng Step Up học bài học hôm nay để hiểu rõ hơn về cấu trúc After bao gồm định nghĩa cũng như cách dùng của liên từ này nhé!


1. Cấu trúc after và cách dùng

After là liên từ chỉ thời gian mang nghĩa là “sau”

Cùng tìm hiểu tất tần tần về cách dùng và một số cấu trúc after cơ bản thường gặp ngay dưới đây nhé:

Cấu trúc After + past perfect + simple past

Cấu trúc after được dùng để nói về một sự việc được diễn ra sau khi đã kết thúc một hành động hay sự việc khác.

Bạn đang xem: Sau after dùng thì gì

Cấu trúc: 

After + past perfect (quá khứ hoàn thành) + simple past (quá khứ đơn)

= Past perfect (quá khứ hoàn thành) + before + simple past (quá khứ đơn)

Ví dụ:

After I had done homework, I went out with my friend. (Sau khi kiểm tra xong họ mới trở về nhà.)

=> I had done homework before I went out with my friend.

My father went home after he finished work at the machine. (Cha tôi về nhà sau khi ông làm việc xong ở máy.)

=> Before My father went home, he finished work at the machine.

Xem thêm: Jav Là Phim Gì

*
*
*
*

Bài tập: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu dưới đây:

After they has finished the test, they went home. After everything happened, they quarrel over dishonesty. After we had finish our test, we handed in the teacher. After I discuss it for 2 hours, I solved my problem.After he won the match, he will have a party.

Xem thêm: Them Là Gì - Nghĩa Của Từ Thêm Trong Tiếng Việt

Đáp án:

Has finished => had finished Quarrell => quarrelledHad finish => had finished Discuss => discussed Won =>wins.

Trên đây là bài viết tổng hợp kiến thức chi tiết nhất về cấu trúc after trong tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết bạn đọc đã có thêm những chia sẻ hữu ích cũng như được tiếp thêm động lực học tiếng Anh. Chúc bạn học tập tốt!