Phòng thay đồ tiếng anh là gì

 - 
These were taken from areas such as tiles on the floor of the ladies changing room or tiling at the shallow over of the pool.


Bạn đang xem: Phòng thay đồ tiếng anh là gì

It is no exaggeration to say—& others agreed with me—that it smelt like a rather full school pupils" changing room.
On the ground floor was found the changing room & warming room, while on the upstaris was placed the main hall and the music room.
These include an inside children"s playroom & an outside play area, a baby changing room, toilets, and a canteen.
Inside the clubs briông xã wall, there existed only a field of sand, one changing room, & a small hut.
The cold facility was converted to lớn a club house and a basement was dug out and used as a changing room.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu đạt cách nhìn của các biên tập viên wesave.vn wesave.vn hoặc của wesave.vn University Press tốt của các nhà cấp giấy phép.
*Xem thêm: Tra Từ Thực Dân Pháp Tiếng Anh Là Gì, Đế Quốc Thực Dân Pháp Tiếng Anh Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập wesave.vn English wesave.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Máy Nén Khí Không Dầu Là Gì ? Có Nên “Xuống Tiền” Đầu Tư? Hỏi Đáp: Có Nên Dùng Máy Nén Khí Không Dầu

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Chia sẻ