Oxy hóa tiếng anh là gì

 - 
*
*
*Bạn đang xem: Oxy hóa tiếng anh là gì

*

Thuật ngữ chất hóa học cơ bản trong giờ đồng hồ Anh (part 2)

Khi ngày càng các trường nước ngoài dạy dỗ các môn tự nhiên bằng tiếng Anh, thì vấn đề trau xanh dồi tự vựng siêng ngành cơ bạn dạng về các nghành nghề này trsinh sống đề nghị càng ngày càng đặc trưng. Với chủ thể Hóa Học này, FreeTalk hy vọng những bạn sẽ tất cả thành tựu xuất sắc hơn nữa bên trên lớp.

*
Hãy xem vào nội dung bài viết này bọn họ tất cả gì:
I
42. Immiscible liquids (n)Các hóa học lỏng ko tung vào nhau
43. Ionic bond (n)Liên kết ion
44. Ionization energy (n)Năng lượng ion hóa
45. Ionize (v)Ion hóa
46. Isomer (n)Đồng phân
47. Isotope (n)Đồng vị
L
48. Litmus paper (n)Giấy qùy
M
49. Molarity (n)Nồng độ mole
50. Molar (a)Thuộc về mole
51. Mole (n)Mole
52. Mole fraction (n)Tỉ lệ
53. Molecular formula (n)Công thức phân tử
54. Molecular weight (n)Khối lượng phân tử
55. Molecule (n)Phân tử
N
56. Neutral (a)Trung hòa
O
57. Oxidation (n)Sự oxi hóa
58. Oxidation number (n)Số oxi hóa
59. Oxidation reaction (n)Phản ứng oxi hóa
60.

Xem thêm: Hai Chữ Lạc Hồng Là Gì - Hai Chữ Lạc Hồng Bắt Nguồn Từ Đâu


Xem thêm: Tam Thất Đen Có Tác Dụng Gì Với Phụ Nữ? Công Dụng Và Cách Dùng


Oxidation-reduction-reaction (n)
Phản ứng oxi hóa – khử
61. Oxidizing agent (n)Chất oxi hóa
P
62. Periodic table (n)Bảng khối hệ thống tuàn hoàn
63. Pi bond (n)Liên kết pi
64. Polar molecule (n)Phân tử lưỡng cực
65. Potential energy (n)Thế năng
66. Precipitate (n)Chất kết tủa
Q
67. Quantum number (n)Số lượng tử
68. Ratio (n)Tỉ lệ
69. Reactant (n)Chất tđê mê gia phản ứng
70. Reactivity series (n)Dãy vận động hóa học
71. Reducing agent (n)Chất khử
72. Reduction (n)Sự khử
73. Reduction reaction (n)Phản ứng khủ
S
74. Salt (n)Muối
75. Single bondLiên kết ba
76. Solute (n)Chất tan
77. Solution (n)Dung dịch
78. Solvent (n)Dung môi
79. Stp (n)Điều khiếu nại chuẩn
80. Structural isomer (n)Đồng phân cấu trúc

Theo Intertu


Chuyên mục: Chia sẻ