NỘI QUY

 - 
Website wesave sầu.vn là Sảnh đùa vui chơi cho những người yêu technology và kỹ năng và kiến thức. Là nơi mang đến hầu hết đọc biết, phần đa tin tức tiên tiến nhất về technology điện tử, năng lượng điện tự động, công nghệ ban bố, viễn thông với báo cáo cho nhau rất nhiều thành quả kỹ thuật tiên tiến nhất. Để tách đầy đủ hiểu lầm đáng tiếc chúng ta vẫn :

Không bàn vụ việc liên quan đến chính trị.
Không bàn sự việc liên quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá nhân tuyệt tổ chức nào.
Không làm cho vị trí thương lượng mua bán những sản phẩm không ở trong các phạm trù trang web.
Bài viết hoặc bốn liệu để viết bài nên bao gồm mối cung cấp dẫn ví như chưa phải là chế tác của bạn..