MISS FORTUNE VỆ BINH TINH TÚ

 - 
396
*
Miss Fortune Vệ Binh Tinch Tú369
*
Syndra Vệ Binh Tinch Tú310
*
Ezreal Vệ Binh Tinh Tú369
*
Soraka Vệ Binch Tinh Tú310

Dường như, mẫu mắt Mimày cũng trở nên được mở bán với giá 65 RP.

*Giá những gói sẽ tất cả điều chỉnh đúng mực hơn vị bao gồm sự núm trong Cửa Hàng. Chúng tôi sẽ không còn hoàn trả thứ phẩm cùng với đều bạn vẫn cài đặt.

Ngoài ra, các gói xiêm y dưới đây sẽ được tặng ngay từ thời điểm ngày 8/9 cho đến khi xong ngày 25/9 như sau:

*
Vật phẩmGiá RP
Ahri Vệ Binh Tinh Tú + tướng tá + size mua trận

2269 -> 1833 RP. nếu như chưa tồn tại tướng

1635 RP giả dụ vẫn có tướng

Miss Fortune Vệ Binh Tinch Tú + tướng + size tải trận
Syndra Vệ Binh Tinc Tú + tướng + form sở hữu trận
Ezreal Vệ Binh Tinh Tú + tướng tá + size sở hữu trận
Soraka Vệ Binch Tinh Tú + tướng mạo + form thiết lập trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki Và Baki
Mẫu mắt Mimi
*
Vật phẩmGiá RP
Ahri Vệ Binc Tinch Tú + tướng tá + khung tải trận

505 -> 450 RP

Biểu tượng Kiko
*
Vật phẩmGiá RP
Miss Fortune Vệ Binh Tinh Tú + tướng + size sở hữu trận

458-> 413

Biểu tượng Boki Và Baki
*
Vật phẩmGiá RP
Syndra Vệ Binch Tinh Tú + tướng mạo + size thiết lập trận

419-> 364

Biểu tượng Multi
*
Vật phẩmGiá RP
Ezreal Vệ Binch Tinch Tú + tướng mạo + khung mua trận

478-> 423

Biểu tượng Yuuto
*
Vật phẩmGiá RP
Soraka Vệ Binch Tinh Tú + tướng tá + size cài trận

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với đầy đủ chúng ta đã tất cả tướng mạo và cài phục trang lẻ, lúc mua gói, những các bạn sẽ download thêm biểu tượng và form thiết lập trận.Khung thiết lập trận của những trang phục vẫn chỉ rất có thể được cài đặt lúc mua gói.Sau ngày 25/9, các gói sẽ được đóng góp lại, đồng nghĩa tương quan cùng với bài toán các bạn sẽ cần yếu cài gói nhằm cài đặt form mua trận của những trang phục này nữa. Tuy nhiên, những xiêm y vẫn vẫn được kinh doanh nhỏ nghỉ ngơi mục Trang Phục trong Trung tâm.Khung cài trận trường tồn vĩnh viễn

Thông tin hỗ trợ

*