MICROSATELLITE LÀ GÌ

 - 

DNA lặp lại là các trình tự nucleotide lặp đi lặp lại nhiều lần trong hệ gen của inh vật. DNA lặp lại chiếm một phần đáng kể DNA bộ gen, và có ba loại chính được đặt

*

NộI Dung:


Sự khác biệt chính - Minisatellite và Microsatellite

DNA lặp lại là các trình tự nucleotide lặp đi lặp lại nhiều lần trong hệ gen của sinh vật. DNA lặp lại chiếm một phần đáng kể DNA bộ gen, và có ba loại chính được đặt tên là lặp lại song song, lặp lại đầu cuối và lặp lại xen kẽ. Lặp lại song song là các chuỗi lặp lại nhiều lần nằm liền kề nhau mà không bị gián đoạn. Có ba kiểu lặp lại song song chính trong bộ gen của động vật có xương sống. Chúng là DNA vệ tinh, DNA microatellite và DNA minisatellite. Minisatellite là một đoạn DNA được lặp lại nhiều lần bao gồm một chuỗi trình tự lặp lại bao gồm 10 đến 100 cặp bazơ. Tế bào wesave.vn mô là một phần của DNA lặp lại bao gồm các trình tự lặp lại ngắn bao gồm 1 đến 9 cặp bazơ. Do đó, sự khác biệt chính giữa minisatellite và microsatellite là kích thước hoặc độ dài của chuỗi lặp lại.

Bạn đang xem: Microsatellite là gì

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Minisatellite là gì 3. Microsatellite là gì 4. Điểm giống nhau giữa Minisatellite và Microsatellite 5. So sánh song song - Minisatellite và Microsatellite ở dạng bảng 6. Tóm tắt

Minisatellite là gì?

DNA Minisatellite là một phần DNA bao gồm một chuỗi các chuỗi lặp lại DNA ngắn có chiều dài từ 10 đến 60 cặp bazơ. Minisatellites còn được gọi là số biến số lặp lại (VNTR). Minisatellites thường bị nhầm lẫn với microsatellites. Tuy nhiên, các tế bào minisat và wesave.vn tế bào hiện nay được các nhà khoa học phân biệt dựa trên kích thước của chuỗi lặp lại.

Minisatellites có thể được nhìn thấy ở hơn 1000 vị trí trong bộ gen người. Các trình tự ngắn này rất giàu G và C. Số lần lặp lại trong một minisatellite nhất định rất khác nhau giữa các cá thể.

*

Tế bào minisatellite đầu tiên của con người được A. R. Wyman và R. White xác định vào năm 1980. Sau đó, Alec Jeffreys đã phát hiện ra tính đa hình cực độ của số lượng bản sao của các tế bào minisat giữa các sinh vật. Những khám phá đó đã làm cho các tế bào minisat trở thành điểm đánh dấu lý tưởng để lấy dấu vân tay DNA, phân tích liên kết và nghiên cứu dân số. Tế bào minisatellite cũng góp phần điều hòa biểu hiện gen, phiên mã, liên kết thay thế, v.v.

Microsatellite là gì?

Tế bào wesave.vn mô là một đoạn DNA có các đoạn lặp lại trình tự đơn giản dài từ 1 đến 10 cặp bazơ. Tế bào wesave.vn mô còn được gọi là lặp lại chuỗi ngắn (SSR) hoặc là lặp lại song song đơn giản (STR). Có hai loại tế bào wesave.vn mô được đặt tên là tế bào wesave.vn mô đơn giản và tế bào wesave.vn mô tổ hợp. Tế bào wesave.vn mô đơn giản chỉ bao gồm một loại trình tự lặp lại. Tế bào wesave.vn mô tổng hợp bao gồm nhiều hơn một loại lặp lại. Tế bào wesave.vn mô thường có nhiều vùng A / T. Tế bào wesave.vn mô chiếm ưu thế và có nhiều trong bộ gen sinh vật nhân chuẩn.

Tương tự như các tế bào minisat, các tế bào wesave.vn mô cũng cho thấy sự đa hình giữa các cá thể. Số lần lặp lại cho một microatellite nhất định khác nhau giữa các cá thể. Do đó, các tế bào wesave.vn mô cũng có thể được sử dụng làm dấu hiệu di truyền trong lấy dấu vân tay DNA. Có thể dễ dàng xác định được tính đa hình của tế bào wesave.vn mô bằng PCR và điện di trên gel. Vùng vảy của microsatellite rất được bảo tồn ở các loài liên quan.

Điểm giống nhau giữa Minisatellite và Microsatellite là gì?

Tế bào minisatellites và microsatellites là những chuỗi DNA không mã hóa.Cả hai đều lặp lại song song.Cả hai đều bao gồm các trình tự lặp lại cao.Cả hai đều có thể được sử dụng làm dấu hiệu di truyền mạnh mẽ để lấy dấu vân tay DNA.

Sự khác biệt giữa Minisatellite và Microsatellite là gì?

Minisatellite so với Microsatellite

Minisatellites là những lần lặp lại song song với độ dài lặp lại đơn phân từ 10 đến 100 cặp cơ sở.Tế bào wesave.vn mô là những lần lặp lại song song ngắn bao gồm 1 đến 9 cặp bazơ trình tự lặp lại đơn phân.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Truyện Cổ Tích Tiếng Anh Là Gì, Cổ Tích Tiếng Anh Là Gì

Kích thước của trình tự lặp lại
Minisatellite có trình tự lặp lại từ 10 đến 100 cặp bazơ.Microsatellite có chuỗi ngắn từ 1 đến 9 cặp bazơ.
Cơ sở chung
Minisatellite giàu bazơ G và C.Tế bào wesave.vn mô rất giàu bazơ A và T.
Vài cái tên khác
Minisatellites còn được gọi là số lần lặp lại số lượng biến thiên (VNTR).Tế bào wesave.vn mô còn được gọi là lặp lại trình tự ngắn (SSR) hoặc lặp lại song song đơn giản (STR).

Tóm tắt - Minisatellite vs Microsatellite

Minisatellite và microsatellite là hai loại lặp lại song song. Chúng được phân biệt dựa trên số lượng bazơ trong chuỗi lặp lại hoặc kích thước của chuỗi. Minisatellite có trình tự lặp lại độ dài cặp cơ sở từ 10 đến 100 trong khi microsatellite có trình tự lặp lại độ dài cặp cơ sở từ 1 đến 9 cặp cơ sở. Đây là sự khác biệt chính giữa minisatellite và microsatellite. Số lượng bản sao của trình tự lặp lại trong tế bào minisatellite và tế bào nhỏ rất khác nhau giữa các cá thể. Cả hai tế bào minisatellite và microsatellites đều là những dấu hiệu DNA mạnh mẽ để phân tích sự biến đổi di truyền trong và giữa các quần thể loài.

Tải xuống phiên bản PDF của Minisatellite vs Microsatellite

Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài wesave.vnết này và sử dụng nó cho các mục đích ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự khác biệt giữa Minisatellite và Microsatellite.

Xem thêm: Cách Dùng Bao Cao Su Có Ảnh Hưởng Gì Không, Có Bị Vô Sinh Không?

Người giới thiệu:

1.Haneef, Deena T Kochunni Jazir. "Sự khác biệt lớn." Sự khác biệt giữa Minisatellite và Microsatellite. N.p., n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 06 tháng 7 năm 2017. 2.wesave.vneira, Maria Lucia Carneiro, Luciane Santini, Augusto Lima Diniz và Carla De Freitas Munhoz. “Các điểm đánh dấu tế bào wesave.vn mô: ý nghĩa của chúng và tại sao chúng lại hữu ích như vậy”. Di truyền học và Sinh học phân tử. Sociedade Brasileira de Genética, 2016. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 07 tháng 7 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:

1. “VNTRexample” của Madelyndotson - Tác phẩm riêng (CC BY-SA 4.0) qua Commons Wikimedia