LEE SIN TUYỆT VÔ THẦN

 - 
*
Từ 10 tiếng ngày 10/7 cho 13/7, các bộ đồ sau đây sẽ tiến hành tặng nhỏng sau:

*
*
iBlitzcrank 230 -> 115 RPEzreal Tkhô giòn Lịch 150 -> 75 RP
*
*
Fiora Tiệc Bể Bơi 230 -> 115 RPJayce Kẻ Phản Diện 180 -> 90 RP
*
*
SIÊU PHẨM: Leona 230 -> 115 RPSyndra Tdiệt Tộc Atlantis 150 -> 75 RP
*
*
Varus Đặc Vụ Bắc Cực 150 -> 75 RP

Viktor Kẻ Sáng Tạo 230 -> 115 RP

*

*

Lee Sin Tuyệt Vô Thần 396 -> 277 RPTwitch Móc Túi 120 -> 60 RP

Thông tin hỗ trợ

*

*
*