Lần đầu tiên làm chuyện ấy như thế nào

 - 

Bảng tóm tắt

Những vấn đề thường xảy ra khi quan hệ tình dục lần đầuQuan hệ tình dục lần đầu nên chuẩn bị những gì?Hướng dẫn quan hệ tình dục lần đầu

Thay vì cảm thấy hứng khởi, không ít người lại lo sợ, hồi hộp khi quan hệ tình dục lần đầu. Một số bạn gái có thể bị đau khi làm “chuyện ấy” và nam giới thì thường nhanh ra trong lần đầu “ra quân”. Vì vậy bài dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết từ A đến Z giúp hai bạn có đần đầu ấn tượng đến suốt đời.

*
16" data-lazy-src="https://wesave.vn/wp-content/uploads/2020/06/quan-he-tinh-duc-lan-dau1.jpg">
*
17" data-lazy-src="https://wesave.vn/wp-content/uploads/2020/06/quan-he-tinh-duc-lan-dau2.jpg">
*
18" data-lazy-src="https://wesave.vn/wp-content/uploads/2020/06/quan-he-tinh-duc-lan-dau3.jpg">
*
19" data-lazy-src="https://wesave.vn/wp-content/uploads/2020/06/quan-he-tinh-duc-lan-dau4.jpg">
*
20" data-lazy-src="https://wesave.vn/wp-content/uploads/2020/06/quan-he-tinh-duc-lan-dau5.jpg">
*
*
22" data-lazy-src="https://wesave.vn/wp-content/uploads/2020/06/quan-he-tinh-duc-lan-dau6.jpg">
*
23" data-lazy-src="https://wesave.vn/wp-content/uploads/2020/06/quan-he-tinh-duc-lan-dau7.jpg">
*
24" data-lazy-src="https://wesave.vn/wp-content/uploads/2020/06/quan-he-tinh-duc-lan-dau8.jpg">
*
25" data-lazy-src="https://wesave.vn/wp-content/uploads/2020/06/quan-he-tinh-duc-lan-dau9.jpg">
*
26" data-lazy-src="https://wesave.vn/wp-content/uploads/2020/06/quan-he-tinh-duc-lan-dau10.jpg">
*
27" data-lazy-src="https://wesave.vn/wp-content/uploads/2020/06/quan-he-tinh-duc-lan-dau10jpg.jpg">
*
28" data-lazy-src="https://wesave.vn/wp-content/uploads/2020/06/quan-he-tinh-duc-lan-dau11.jpg"> 29">