Kế hoạch hóa gia đình tiếng anh là gì

 - 
Họ cũng cáo buộc ông một giải pháp lạ kì là vẫn "vi phạm luật nghiêm trọng chế độ planer hoá gia đình (Tức là cơ chế một con)".

Bạn đang xem: Kế hoạch hóa gia đình tiếng anh là gì


Tổ chức này cung ứng hỗ trợ tư vấn về kế hoạch hoá gia đình, dạy dỗ giới tính, những hình thức dịch vụ kiểm soát và điều hành tạo cho người dân Hồng Kông.
The organisation provides family planning advice, sex education, birth control services lớn the general public of Hong Kong.
Title X của Public Health Service Act, là một trong chương trình của chính phủ nước nhà Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cho người mong muốn.
Title X of the Public Health Service Act, is a US government program dedicated khổng lồ providing family planning services for those in need.
Ai Cập đang thông báo một công tác bớt sự thừa download dân số của bản thân mình bằng dạy dỗ planer hoá gia đình với đưa thiếu phụ vào nhân lực.
Egypt announced a program khổng lồ reduce its overpopulation by family planning education and putting women in the workforce.
Nhưng nguồn ngân sách cho Title X theo Xác Suất tổng nguồn ngân sách cho những các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình công vẫn bớt liên tục từ 44% tổng bỏ ra năm 1980 xuống còn 12% năm 2006.
But funding for Title X as a percentage of total public funding to family planning client services has steadily declined from 44% of total expenditures in 1980 lớn 12% in 2006.
WHO nói rằng vấn đề bức tốc những hình thức kế hoạch hoá gia đình cũng trở thành cứu vớt sinh sống được nhiều sinch mạng bằng cách sút con số trường phù hợp với thai xung quanh ý mong muốn .
WHO says strengthening family planning services also would save sầu lives by reducing the numbers of unintended pregnancies .
Thiếu được cung ứng về planer hoá gia đình - nhằm đàn bà được trường đoản cú bản thân ra quyết định lúc nào bắt đầu và hoàn thành bài toán sinh bé tương tự như xác định thời gian ngăn cách giữa 2 lần có thai .
Laông xã of provision of family planning - allowing a women to lớn decide when to lớn start and end having children và how lớn space her children .
Phòng thăm khám giành cho tkhô giòn thiếu hụt niên , như Kế hoạch hoá Gia đình , hoặc Hotline cung ứng cho người mang tnhì tuổi chưa thành niên hoàn toàn có thể trả lời và cho chính mình các pmùi hương cách để hỗ trợ cho mình .
A teen health clinic , such as Planned Parenthood , or a teen pregnancy đường dây nóng can guide you và steer you toward resources to tư vấn you .

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tử Sĩ Là Gì, Nghĩa Của Từ Tử Sĩ, Cách Đây Mấy Tháng, Tôi Có Câu Hỏi Và


Mặc mặc dù chiến lược hoá gia đình với điều hành và kiểm soát sinch đẻ đã làm được trình làng vào những năm 1960, Xác Suất sinch rẻ rộng đã có được bù đắp bởi sự gia tăng thiên cư từ những tỉnh giấc Lúc việc mở rộng tài chính tăng nkhô nóng.
Although family planning & birth control were introduced in the 1960s, the lowered birth rate was more than offset by increased migration from the provinces as economic expansion accelerated.
Cmùi hương trình này vẫn tồn tại được lưu giữ và chỉ trích sinh sống Ấn Độ, cùng bị lên án bởi đã tạo nên một thái độ bội nghịch so với việc chiến lược hoá gia đình, tạo ảnh hưởng cho tới các công tác của chính phủ nước nhà trong không ít thập kỷ.
This program is still remembered và criticized in India, & is blamed for creating a public aversion to lớn family planning, which hampered government programs for decades.
À, đấy là lúc < ngày càng tăng > dân số can thiệp vị < sinh hoạt những nền tài chính bắt đầu nổi > bọn họ đang giữ tỉ lệ thành phần 2- 3 con/ đàn bà, chiến lược hoá gia đình được thịnh hành thoáng rộng cùng gia tăng dân số sẽ dần dần tiến tới cả giới hạn.
Well, here population < growth > comes in because there < ahy vọng emerging economies > we already have two to three children per woman, family planning is widely used, and population growth is coming lớn an kết thúc.
Tuy nhiên, năm 2000 một công tác năm năm mới tết đến được Hội planer hoá gia đình Trung Quốc giới thiệu nhằm "khuyến khích dạy dỗ giới tính trong thiếu niên Trung Quốc và tkhô cứng niên không lập gia đình" trên mười bố quận city cùng tía hạt.
In 2000, a new five-year project was introduced by the Trung Quốc Family Planning Association to lớn "promote reproductive sầu health education aao ước Chinese teenagers and unmarried youth" in twelve urban districts và three counties.
À, đấy là cơ hội số lượng dân sinh can thiệp bởi vì bọn họ sẽ giữ lại tỉ lệ 2-3 con/thanh nữ, kế hoạch hoá gia đình được phổ cập rộng thoải mái với ngày càng tăng số lượng dân sinh đã dần tiến đến hơn cả ngừng.
Well, here population comes in because there we already have sầu two khổng lồ three children per woman, family planning is widely used, và population growth is coming to an end.
Imeldomain authority cũng thủ xướng các lịch trình buôn bản hội, chẳng hạn như cuộc Cách mạng xanh, với nỗ lực giải quyết nàn đói bằng phương pháp khuyến nghị dân chúng tLong rau trong sân vườn hộ mái ấm gia đình, và tạo ra một chương trình chiến lược hoá gia đình cung cấp giang sơn.
She also initiated social programs, such as the Green Revolution, which was intended khổng lồ address hunger by encouraging the people to lớn plant produce in household gardens, và created a national family-planning program.
Các các dịch vụ chiến lược hoá gia đình được có mang là "giáo dục, y tế toàn vẹn tốt những vận động xóm hội có thể chấp nhận được các cá thể, bao gồm toàn bộ cơ thể không thành niên, tự do ra quyết định số lượng và thời gian giãn phương pháp trong những đứa tthấp và tuyển lựa các phương án để triển khai điều ấy."
Family planning services are defined as "educational, comprehensive sầu medical or social activities which enable individuals, including minors, to determine freely the number & spacing of their children and lớn select the means by which this may be achieved".
Các mục tiêu chủ yếu của Cmùi hương trình Hành rượu cồn của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển gồm: Tiếp cận rộng lớn tới các các dịch vụ sức khoẻ tạo ra vào khoảng thời gian năm ngoái giáo dục và đào tạo phổ cập cấp một với phủ đầy l là khoảng cách giới tính vào giáo dục vào thời điểm năm 2015 Giảm Tỷ Lệ tử vong mẹ 75% vào khoảng thời gian 2015 Giảm tỷ lệ tử vong tthấp sơ sinc Tăng tuổi tbọn họ Giảm Tỷ Lệ mắc HIV vào team tín đồ độ tuổi 15–24 25% tại đầy đủ tổ quốc bị tác động vượt trội nhất năm 2005, với 25% trên toàn cầu năm 2010 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ngân sản phẩm Thế giới ước tính rằng chưa đến $3.00 bên trên tín đồ bên trên năm là đầy đủ mang lại nhu yếu căn phiên bản về planer hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ người mẹ cùng tphải chăng sơ sinch trên các non sông vẫn cải cách và phát triển.

Xem thêm: Quỹ Phúc Lợi Tiếng Anh Là Gì ? Phúc Lợi (Benefits) Là Gì


In 1994, the International Conference on Population & Development set the main goals of its Program of kích hoạt as: Universal access to lớn reproductive sầu health services by năm ngoái Universal primary education và ending the gender gap in education by 2015 Reducing maternal mortality by 75% by 2015 Reducing infant mortality Increasing life expectancy at birth Reducing HIV infection rates in persons aged 15–24 years by 25% in the most-affected countries by 2005, & by 25% globally by 2010 The World Health Organization (WHO) và World Bank estimate that $3 per person per year would provide basic family planning, maternal và neonatal health care lớn women in developing countries.
Cách không giống có thể anh ấy giới thiệu kế hoạch chăm sóc sức khoẻ đó sẽ thực thụ tiến công thuế trên các khoản thu nhập của đa số fan , hoặc kế hoạch dạy dỗ mà sẽ không làm gì sẽ giúp đỡ gia đình trả tiền trường cao đẳng , hoặc kế hoạch đã tứ hữu hoá phúc lợi thôn hội với tấn công cược trên sự hưu trí của khách hàng ?
How else could he offer a health care plan that would actually tax people "s benefits , or an education plan that would vị nothing lớn help families pay for college , or a plan that would privatize Social Security and gamble your retirement ?
lên kế hoạch chăn uống thả nhằm bắt chiếc thoải mái và tự nhiên thằng thắn nhưng mà nói sẽ là mong muốn suy độc nhất vô nhị họ gồm nhằm cứu gia đình cùng nền văn uống hoá của chính mình 95 phần trăm vùng khu đất chỉ nuôi sống bọn họ bởi hễ vật
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Chia sẻ