Jelly bean là gì

 - 

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ wesave.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.
Bạn đang xem: Jelly bean là gì

In that incarnation, the player plays as a little jelly bean with eyes, traveling across a grassy landscape.
The third recipe is different from the original & 1992 versions; the newer recipe is closer to lớn a jelly bean and does not contain red licorice.
Traditional jelly beans start out with plain, uncolored pectin centers that are merely sweetened with sugar.
However, the blob can be made to turn inlớn useful tools when he is fed jelly beans of various flavors.
Controlling the boy, the player must feed the blob different flavored jelly beans to lớn transform it into lớn different tools khổng lồ traverse the castle.
All jelly beans started out with plain, uncolored starch centers that were merely sweetened with sugar.
Các ý kiến của các ví dụ không trình bày cách nhìn của những biên tập viên wesave.vn wesave.vn hoặc của wesave.vn University Press giỏi của các công ty cấp giấy phép.
*

*Xem thêm: Vũ Công Burlesque Là Gì ? Nghĩa Của Từ Burlesque Trong Tiếng Việt

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn wesave.vn English wesave.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: In Turn In Là Gì Trong Tiếng Anh? Những Điều Cần Biết Về Turn In & In Turn

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Chia sẻ