Itself là gì

 - 
used when the subject of the verb is "it" & the object is the same thing, animal, situation, or idea:
The shop itself (= only the shop& nothing else) started 15 years ago but the internet side of the business is new.

Bạn đang xem: Itself là gì


The committee kept the results of the survey to itself (= did not tell anyone), fearing a bad public reaction.

Xem thêm: Fs Là Gì Trên Facebook - Tìm Hiểu Fs Nghĩa Là Gì


 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú wesave.vn.

Xem thêm: Người Sinh Năm 1967 Mệnh Gì? Tuổi Gì? Hợp Màu Nào? Hợp Hướng Nào?

Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


Reflexive sầu pronouns over in -self or -selves. They refer bachồng to the subject forms of personal pronouns (underlined in the example below): …
We often use reflexive sầu pronouns when the subject và the object of the verb refer khổng lồ the same person or thing: …
We sometimes use reflexive sầu pronouns instead of personal pronouns for politeness, but not as the subject of a clause: …
*

to lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order lớn reach an agreement with someone

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn wesave.vn English wesave.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Chia sẻ