Interstate là gì

 - 

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự wesave.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.
Bạn đang xem: Interstate là gì

His practice includes both commercial (e.g. investment arbitration) và more mainstream aspects of international law (e.g. inter-state disputes, immunity, human rights).
As the first digit of the interstate"s number is even, it follows the established convention of providing a loop around a thành phố.
Although the northern terminus was at a large đô thị, it connected to no other interstates or free-flowing roads.
Interstates 40 and 75 bisected the community much to the protestation of the neighborhood residents.
The first work on the project is scheduled at the north over along the stretch that hosts traffic from both interstates.
In practice, any ordinary computer has come under the jurisdiction of the law, including cellphones, due to the inter-state nature of most internet communication.
Thus, by enforcing the symmetry of the molecule, the degeneracy lifting effect caused by inter-state couplings is prevented.
The conferees also agreed khổng lồ bar states from canceling sections of their planned interstates lớn use the money for mass transit.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu thị ý kiến của các biên tập viên wesave.vn wesave.vn hoặc của wesave.vn University Press xuất xắc của những bên cấp giấy phép.
*Xem thêm: Tổng Quan Hệ Thống Cơ, Điện, Nước (Mep) Trong Revit Mep Là Gì ?

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn wesave.vn English wesave.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Fyi, Inc, Jsc, Co . Ltd Là Gì, Các Từ Viết Tắt Jsc, Plc, Inc Và Co

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Chia sẻ