Hướng dẫn build class titan quest

 - 

1. NOTE: Bài này edit lại mẫu TTHDCB được gắn phía trên, + thêm 1 số biện pháp build bắt đầu của 1 số member. Tại sao mình lại post thread mới: vì thread cũ tởm vượt, ko được edit lại, giả dụ mod như thế nào đi ngang qua đưa bài xích này vào post TTHD cách build cũ mang lại ae được dựa vào.


Bạn đang xem: Hướng dẫn build class titan quest


Xem thêm: 7 Kiểu Tóc Cho Nữ Trán Cao Nên Để Mái Gì ? 7 Kiểu Gợi Ý Dành Cho Phái Mạnh


Xem thêm: The Bowser’S Fury Game In “Super Mario 3D World + Bowser’S Fury” Isn’T Worth It


Caculator:
https://www.kirmiziperfect.com/titancalc-anniversary-edition/ TitanQuest Database: https://www.tq-db.net/ 2. SƠ ĐỒ CHARACTER (Anniversary Edition+ Ragnarok): clichồng vào để thấy hình ảnh lớn

*

3. LINK BUILD (links vào wesave.vn): Assassin (Rogue + Warfare) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-21#post-14861107 Avenger (Hunting + Earth) Battlemage (Warfare + Earth) http://forums.wesave.vn/threads/tru…ild-update-trang-1.407944/page-2#post-6962944 Berserker (Warfare + Rune) http://diễn đàn.wesave.vn/threads/huong-dan-berserker-rune-warfare.1411448/ Bone Charmer (Spirit + Hunting) http://diễn đàn.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-20#post-14846139 Brigand (Rogue+ Hunting) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-18#post-12448346 Champion (Warfare + Nature) http://diễn đàn.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-21#post-148696đôi mươi Conjurer (Spirit + Earth) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-12#post-14265251 Conquerer (Warfare + Defense) http://forums.wesave.vn/threads/nhu…-thread-v1-part-1.408192/page-73#post-9853778 Corsair (Rogue + Defense) http://forums.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-22#post-14947026 Diviner (Spirit + Dream) http://diễn đàn.wesave.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.407944/page-44#post-9466868 Dragon Hunter (Hunting + Rune) http://forums.wesave.vn/threads/huong-dan-dragon-hunter-rune-hunting.1412600/ Dreamkiller (Rogue + Dream) http://diễn đàn.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-33#post-12910565 http://diễn đàn.wesave.vn/threads/dreamkiller-100-rechange-ba-dao-tren-tung-hat-gao.1157538/ Druid (Nature + Storm) http://forums.wesave.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.407944/page-10#post-7374892 Elementalist (Storm + Earth) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-33#post-12903591 Evoker (Earth + Dream) http://forum.wesave.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.407944/page-45#post-9579700 Guardian (Defense + Nature) http://forums.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-24#post-15209294 Harbinger (Warfare + Dream) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-19#post-14843374 http://diễn đàn.wesave.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.407944/page-10#post-7374892 http://diễn đàn.wesave.vn/threads/harbinger-100-rechage-cach-build-di-va-vo-doi.1157390/ Haruspex (Hunting + Dream) http://forum.wesave.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.659813/page-2#post-13747162 Illusionist (Rogue + Nature) http://diễn đàn.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-28#post-15423612 Juggernaut (Defense + Earth) http://forums.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-25#post-15232615 Magician (Rogue + Earth) Oracle (Storm + Spirit) http://forum.wesave.vn/threads/trung-tam-huong-dan-cach-build-update-trang-1.407944/#post-6943995 Paladin (Defense + Storm) http://diễn đàn.wesave.vn/threads/tru…ild-update-trang-1.407944/page-4#post-6998858 Prophet (Storm + Dream) http://forum.wesave.vn/threads/trung-tam-huong-dan-cach-build-update-trang-1.407944/#post-6950118 Ranger (Hunting + Nature) http://diễn đàn.wesave.vn/threads/tru…ild-update-trang-1.407944/page-6#post-7074269 Rituadanh mục (Dream + Nature) http://forum.wesave.vn/threads/tru…ild-update-trang-1.407944/page-2#post-6963098 Runesmith (Rune + Defense) Sage (Hunting + Storm) http://forums.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.407944/page-58#post-11171966 Seidr Worker (Dream + Rune) Shaman (Rune + Spirit) Skinchanger (Rune + Nature) Slayer (Warfare + Hunting) http://diễn đàn.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-18#post-12433085 Soothsayer (Spirit + Nature) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.407944/page-65#post-11383834 Sorcerer (Rogue + Earth) Spellbinder (Spirit + Defense) http://diễn đàn.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-34#post-12927988 Spellbreaker (Warfare + Spirit) http://forums.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-33#post-12909310 Stonespeaker (Rune + Earth) Summoner (Earth + Nature) Templar (Defense + Dream) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-20#post-14844506 http://forums.wesave.vn/threads/templar-100-rechange-supper-class.1157579/ Thane (Warfare + Storm) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-18#post-14700300 Thunderer (Rune + Storm) Trickster (Rune + Rogue) Warden (Hunting + Defense) http://forums.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-20#post-14853683 Warloông chồng (Spirit + Rogue) http://diễn đàn.wesave.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.602702/page-9#post-12080997