HƯỚNG DẪN BUILD CLASS TITAN QUEST

 - 

1. NOTE: Bài này edit lại cái TTHDCB được đính phía trên, + thêm 1 số cách build mới của 1 số member. Tại sao mình lại post thread mới: vì thread cũ tởm quá, ko được edit lại, nếu mod nào đi ngang qua chuyển bài này vào post TTHD cách build cũ cho ae được nhờ.


Bạn đang xem: Hướng dẫn build class titan quest


Xem thêm: 7 Kiểu Tóc Cho Nữ Trán Cao Nên Để Mái Gì ? 7 Kiểu Gợi Ý Dành Cho Phái Mạnh


Xem thêm: The Bowser’S Fury Game In “Super Mario 3D World + Bowser’S Fury” Isn’T Worth It


Caculator:
https://www.kirmiziperfect.com/titancalc-anniversary-edition/ TitanQuest Database: https://www.tq-db.net/ 2. SƠ ĐỒ CHARACTER (Anniversary Edition+ Ragnarok): click vào để xem ảnh lớn

*

3. LINK BUILD (link trong wesave.vn): Assassin (Rogue + Warfare) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-21#post-14861107 Avenger (Hunting + Earth) Battlemage (Warfare + Earth) http://forum.wesave.vn/threads/tru…ild-update-trang-1.407944/page-2#post-6962944 Berserker (Warfare + Rune) http://forum.wesave.vn/threads/huong-dan-berserker-rune-warfare.1411448/ Bone Charmer (Spirit + Hunting) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-20#post-14846139 Brigand (Rogue+ Hunting) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-18#post-12448346 Champion (Warfare + Nature) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-21#post-14869620 Conjurer (Spirit + Earth) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-12#post-14265251 Conquerer (Warfare + Defense) http://forum.wesave.vn/threads/nhu…-thread-v1-part-1.408192/page-73#post-9853778 Corsair (Rogue + Defense) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-22#post-14947026 Diviner (Spirit + Dream) http://forum.wesave.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.407944/page-44#post-9466868 Dragon Hunter (Hunting + Rune) http://forum.wesave.vn/threads/huong-dan-dragon-hunter-rune-hunting.1412600/ Dreamkiller (Rogue + Dream) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-33#post-12910565 http://forum.wesave.vn/threads/dreamkiller-100-rechange-ba-dao-tren-tung-hat-gao.1157538/ Druid (Nature + Storm) http://forum.wesave.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.407944/page-10#post-7374892 Elementalist (Storm + Earth) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-33#post-12903591 Evoker (Earth + Dream) http://forum.wesave.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.407944/page-45#post-9579700 Guardian (Defense + Nature) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-24#post-15209294 Harbinger (Warfare + Dream) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-19#post-14843374 http://forum.wesave.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.407944/page-10#post-7374892 http://forum.wesave.vn/threads/harbinger-100-rechage-cach-build-di-va-vo-doi.1157390/ Haruspex (Hunting + Dream) http://forum.wesave.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.659813/page-2#post-13747162 Illusionist (Rogue + Nature) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-28#post-15423612 Juggernaut (Defense + Earth) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-25#post-15232615 Magician (Rogue + Earth) Oracle (Storm + Spirit) http://forum.wesave.vn/threads/trung-tam-huong-dan-cach-build-update-trang-1.407944/#post-6943995 Paladin (Defense + Storm) http://forum.wesave.vn/threads/tru…ild-update-trang-1.407944/page-4#post-6998858 Prophet (Storm + Dream) http://forum.wesave.vn/threads/trung-tam-huong-dan-cach-build-update-trang-1.407944/#post-6950118 Ranger (Hunting + Nature) http://forum.wesave.vn/threads/tru…ild-update-trang-1.407944/page-6#post-7074269 Ritualist (Dream + Nature) http://forum.wesave.vn/threads/tru…ild-update-trang-1.407944/page-2#post-6963098 Runesmith (Rune + Defense) Sage (Hunting + Storm) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.407944/page-58#post-11171966 Seidr Worker (Dream + Rune) Shaman (Rune + Spirit) Skinchanger (Rune + Nature) Slayer (Warfare + Hunting) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-18#post-12433085 Soothsayer (Spirit + Nature) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.407944/page-65#post-11383834 Sorcerer (Rogue + Earth) Spellbinder (Spirit + Defense) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-34#post-12927988 Spellbreaker (Warfare + Spirit) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.602702/page-33#post-12909310 Stonespeaker (Rune + Earth) Summoner (Earth + Nature) Templar (Defense + Dream) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-20#post-14844506 http://forum.wesave.vn/threads/templar-100-rechange-supper-class.1157579/ Thane (Warfare + Storm) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-18#post-14700300 Thunderer (Rune + Storm) Trickster (Rune + Rogue) Warden (Hunting + Defense) http://forum.wesave.vn/threads/tru…d-update-trang-1.659813/page-20#post-14853683 Warlock (Spirit + Rogue) http://forum.wesave.vn/threads/tru…ld-update-trang-1.602702/page-9#post-12080997