Humectant là gì

 - 

***Bài này tiếp theo chủ thể về các hóa học dưỡng ẩm, một vài thông báo có tương đối chuyên sâu về hoá học một tí ạ, cơ mà không tồn tại gì nặng nề gọi đâu ạ