Focused là gì

 - 

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú wesave.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: Focused là gì

giving a lot of attention, time, effort, etc. to lớn one particular area of a business, và knowing exactly what you want to lớn achieve:
a focused approach/effort There should be more focused effort on improving the availability & unique of these products.
*

to lớn act or work together for a particular purpose, or to lớn be helpful by doing what someone asks you khổng lồ do

Về việc này
*

*

*Xem thêm: Cấu Trúc Whether Nghĩa Là Gì, Whether Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập wesave.vn English wesave.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Đi Sứ Tiếng Anh Là Gì ? Phân Loại Giữa Gốm Và Sứ Gốm Sứ Tiếng Anh Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Chia sẻ