Fave là gì

 - 

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự wesave.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một giải pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Fave là gì

Small cakes made in the shape of broad beans (though not out of them) are known as "fave dei morti" or beans of the dead.
This straight-outta-the-80s trachồng (which will be her next single) is my fave on the whole album -- it"s techno-summer perfection.
Các quan điểm của các ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của những biên tập viên wesave.vn wesave.vn hoặc của wesave.vn University Press hay của những nhà cấp giấy phép.
*

*

*

*Xem thêm: Đề Cương Chi Tiết Môn Triết Học Là Gì ? Những Vấn Đề Cơ Bản Của Triết Học

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập wesave.vn English wesave.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Co-Worker Là Gì - Nghĩa Của Từ Coworkers Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Chia sẻ