EG LÀ VIẾT TẮT CỦA TỪ GÌ

 - 
abbreviation for exempli gratia: a Latin phrase that means "for example". It can be pronounced as "e.g." or "for example":


Bạn đang xem: Eg là viết tắt của từ gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự wesave.vn.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


One partner in the business cannot act unilaterally e.g. over investments, holidays, contracts khổng lồ accept, etc.
*

(someone who has) a natural ability lớn be good at something, especially without being taught

Về việc này
*

*

*Xem thêm: Từ Bi Là Gì ? Ý Nghĩa Tuyệt Vời Của Từ Bi Trong Đạo Phật? Từ Bi Trong Đạo Phật Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập wesave.vn English wesave.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Sans-Serif Là Gì ? Hiểu Đúng Về Cách Dùng Serif Và Sans Serif ?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語