Each other là gì

 - 

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự wesave.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách lạc quan.
Bạn đang xem: Each other là gì

We use each other and one another lớn show that each person in a group of two or more people does something to lớn the others. There is very little difference between each other & one another and we can normally use them in the same places. Each other is more common than one another: …
(not used as the subject of a sentence) the other person, or any or all the other people in a group:
*

to lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to reach an agreement with someone

Về câu hỏi này
*

*

*Xem thêm: Compulsion Là Gì - Nghĩa Của Từ Compulsions Trong Tiếng Việt

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập wesave.vn English wesave.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Đầu Số 094 Là Mạng Gì? Ý Nghĩa Của Đầu Số 094? Có Phải Là Số Thu Hút? ?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Chia sẻ