Cung ứng thuốc là gì

 - 

Mục tiêu bài bác giảng: Cung ứng thuốc góp học viên thay được vai trò và quy mô của vận động cung ứng thuốc/cộng đồng; trình bày được ngôn từ của các vận động cung ứng dung dịch, trình diễn được quy mô với những chỉ tiêu Đánh Giá chuyển động đáp ứng dung dịch, so với được nhu cầu với các PP xác minh nhu yếu dung dịch. Mời các bạn thuộc xem thêm tài liệu.
Bạn đang xem: Cung ứng thuốc là gì

*

CUNG ỨNG THUỐCMục tiêu:­ Nắm được vai trò và mô hình của hoạt động cung ứng thuốc/cộng đồng­ Trình bày được nội dung của các hoạt động cung ứng thuốc­ Trình bày được mô hình và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cung ứng T­ Phân tích được nhu cầu và các PP xác định nhu cầu thuốcTLTK:1. BG của Bộ môn2. Quản lý và kinh tế dược, Bộ Y tế­ NXB Y học, 20073. Kinh tế dược, ĐH Dược Thành Phố Hà Nội,20014. web:www.dav.gov.vn, www.moh.gov, www.chinhphu.vn 1. Cung ứng thuốc và YN của việc cung ứng thuốc trong cộng đồng­ Cung ứng thuốc là hoạt động rộng, là quá trình đưa thuốc từ nơi SX đến tận người sử dụng.­ Cung ứng T là 1 chu trình khép bí mật, từ việc: lựa chọn T, mua sắm T, phân phối T đến việc hướng dẫn sử dụng T. Mỗi bước trong chu trình đều có vai trò quan trọng và tạo tiền đề cho các bước tiếp theo sau. Chu trình cung ứng thuựa chọn thuốc ược thể hiện trên sơ đồ: L ốc quốc gia đ Thông tin ­ Mô hình dịch Công tật HD sử Khoa học nghệ ­ Phác đồ điều trị Mua chào bán dụng ­ Ngân sách Kinh tế Phân phối1. Cung ứng thuốc và YN của việc cung ứng thuốc trong cùng đồng Lựa chọn thuốc: Dựa vào các căn cứ (5) ­ Mô hình bệnh tật, mô hình tử vong toàn quốc ­ Các phác đồ điều trị chuẩn đã xây dựng ­ Kinh phí quốc gia ­ Khả năng chi trả của người dịch ­ Dự đoán tình hình bệnh tật trong kỳ tới ­ Có thể tham khảo DM thuốc của WHO, của một số quốc gia có mô hình bệnh tật, điều kiện kinh tế,… tương đồng Mua sắm thuốc (4) ­ Xác định nhu cầu về số lượng, chủng nhiều loại ­ Lựa chọn phương thức cung ứng, đấu thầu ­ Ký kết các hợp đồng mua cung cấp ­ Thanh toán tiền và kiểm nhận thuốc1. Cung ứng thuốc và YN của việc cung ứng thuốc trong cộng đồng Phân phối thuốc (4) ­ Cung cấp thông tin về thuốc cho BN và các phần tử trung gian (BV, các kênh phân phối hận,…) ­ Tồn trữ thuốc ­ Vận đưa, giao nhận thuốc đến các kênh phân pân hận ­ Thanh, quyết toán tiền thuốc Hướng dẫn sử dụng thuốc (4) ­ Bán thuốc OTC, hướng dẫn sử dụng ­ Kê đối chọi, bán thuốc, hướng dẫn sử dụng ­ Các hoạt động giáo dục truyền thông về sử dụng thuốc an toàn, phải chăng ­ Theo dõi ADR của thuốc1. Cung ứng thuốc và YN của việc cung ứng thuốc trong cùng đồng­ Thuốc đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác BVSK quần chúng. Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm tới việc bảo đảm cung cấp thuốc cho nhân dân. ­ Cung ứng thuốc nhằm đảm bảo thực hiện 2 mục tiêu lớn của Chính sách thuốc Quốc gia Việt Nam: + Cung cấp thuốc cho nhu cầu CSSK của toàn dân đầy đủ, kịp thời các loại thuốc có hiệu lực, chất lượng giỏi, giá cả hợp lý + Việc sử dụng thuốc phải đảm bảo an toàn, hợp lý, hiệu quả ­ Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng/10 ­ Nhu cầu thuốc/11,13 ­ Chi tiêu tiền thuốc bình quân trên đầu người/191. Cung ứng thuốc và YN của việc cung ứng thuốc trong cùng đồngNhằm đảm bảo sự công bằng trong cung ứng thuốc, vai trò của Nhà nước trong việc đưa ra các qui định là rất quan trọng:­ Đảm bảo bằng chính sách thuốc quốc gia việc cung ứng thuốc thiết yếu cho nhân dân­ Cấp kinh phí mua thuốc cho công tác phòng dịch, các bệnh xã hội, sinh đẻ có kế hoạch và cấp cứu chấn thương­ Cấp kinh phí mua thuốc phòng chống sốt giá buốt, phòng chống bướu cổ, …­ Trợ cấp tiền thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng cao, miền núi, vùng sâu, vùng xa­ Trợ cấp trực tiếp cho các đối tượng được hưởng chính sách XH 2. Mô hình hoạt động cung ứng thuốc. I. Tổng quát lác Mở đầu Qui mô Kế hoạch II. Lựa lựa chọn Mua gì ? Mua bao nhiêu ? III. Thu tải Giới Phương pháp Lựa chọn cơ Bảo đảm Tài Sản xuấtthiệu thu download sở cung ứng chất lượng chính hay tải IV. Phân phối Kiểm tra Giới thiệu Bốc dỡ Tồn trữ Phân pân hận danh mục V. Sử dụng Kê đơn Cấp vạc Sử dụng của bệnh nhân VI. Quản lý Tổ chức Giảm chi tổn phí An ninh Đào tạo3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc.3.1. Tổng quát tháo.­ Mở đầu: + Thực trạng tình hình cung ứng thuốc của vùng, tổ quốc. + Mục tiêu cần đạt được.­ Qui mô cung ứng thuốc: được xác định dựa trên 3 yếu tố: + Phạm vi. + Thành phần tham gia. + Các chức năng của kế hoạch.­ Kế hoạch cung ứng thuốc có 6 bước cơ bản: + Thiết lập một đội hình có tổ chức kế hoạch. + Xác định những mục tiêu và đối tượng của khu vực dịch vụ SK + Xác định những điểm quan trọng hơn để phát triển chương trình. + Mô tả thực trạng tổ chức và nguồn cung cấp sẵn có. + Xác nhận những sự thiếu hụt.3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng dung dịch. 3.2. Lựa chọn thuốc.* Lựa chọn thuốc (Mua thuốc gì?) + Tính quan trọng của lựa chọn thuốc? + Thuốc như thế nào nên được lựa chọn ? + Qui trình lựa chọn thuốc ?* Dự đoán nhu cầu thuốc (Mua bao nhiêu ?).­ Nguyên tắc chung: + Chọn số lượng thuốc tối thiểu để điều trị những bệnh quan trọng nhất được xác định dựa trên cơ sở dịch tễ học của tần số mục tiêu. + Chỉ chọn thuốc được gọi tên đúng danh pháp. + Chỉ chọn dạng liều cần thiết. + Hoàn thiện DM thuốc có hệ thống và làm cho chúng đồng nhất 3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc. 3.2. Lựa chọn dung dịch.* Dự đoán nhu cầu thuốc (Mua bao nhiêu ?).­ Nguyên tắc chung: ­ Ba phương pháp để xác định nhu cầu thuốc: + PP thống kê dựa trên sử dụng thuốc thực tế + PP dựa trên cơ sở quản lý các dịch vụ y tế + PP dựa trên mô hình bệnh tật và phác đồ điều trị3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng dung dịch.3.3. Thu download, tìm kiếm.3.3.1. Giới thiệu về thu download, tìm kiếm.Phần lớn những quyết định và hoạt động tìm kiếm dung dịch, số lượng, giá cả, chất lượng và đóng gói đều diễn ra trong giai đoạn này.­ Ba nguồn tìm kiếm là: mua buôn bán, biếu tặng và sản xuất.­ Các bước trong quá trình tìm kiếm:+ Xem xét lại danh mục thuốc đã lựa lựa chọn.+ Xác định số lượng cần thiết.+ Cân bằng giữa nhu cầu và khả năng tài chính.+ Lựa chọn phương pháp thu mua.+ Giới hạn và lựa chọn cơ sở cung ứng.+ Xác định rõ điều khoản hợp đồng. + Thanh tân oán.+ Theo dõi những khâu quan trọng. + Phân phối dung dịch.+ Tiếp nhận và kiểm tra thuốc. + Thu thập t.tin từ tiêu sử dụng.3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng dung dịch.3.3. Thu cài đặt, tìm kiếm.3.3.2. Phương pháp thu mua và các điều khoản.­ Phương pháp mua bán: + PP đấu thầu rộng rãi. + Phương pháp chỉ định thầu. + PP thoả thuận giá cả trực tiếp. + Phương pháp trực tiếp. ­ Điều khoản hợp đồng. + Điều khoản thương mại. + Đặc tính sản phẩm. + Giá cả. + Bảo đảm tài chính. + Điều khoản thanh toán thù. + Thời hạn giao nhận hàng. + Tiêu chuẩn chất lượng. + Cung cấp tác quyền. + Danh pháp và nhãn hiệu.­ Giám sát tình hình thực hiện hợp đồng: Sau những điều khoản quánh biệt đã được thoả thuận trước với từng nhà cung cấp riêng lẻ thì đơn vị thu mua tiếp tục theo dõi q.trình thực hiện hợp đồng qua 3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc.3.3. Thu mua, tìm kiếm.3.3.3.Lựa chọn nhà cung ứng thuốc.Muốn lựa chọn đúng nhà cung ứng thì đầu tiên phải x.định đúng nguồn cung ứng, độ tin cậy của các nhà cung ứng, giới hạn nhà cung ứng.* Nguồn cung ứng.­ Nguồn cơ bản: + Sản phẩm của doanh nghiệp nhà nước.

Xem thêm: Khối U Ác Tính Là Gì - Khối U Ác Tính Khác Khối U Lành Như Thế NàoXem thêm: Nghĩa Của Từ Diligently Là Gì, Diligent Là Gì, Nghĩa Của Từ Diligent

+ Sản phẩm của các nhà sản xuất địa phương thơm. + Sản phẩm của các doanh nghiệp nước ko kể.­ Nguồn thứ nhị. + Quà biếu từ những chương trình giúp đỡ song pmùi hương, của các tổ chức quốc tế, các tổ chức từ thiện tại. + Nguồn do dịch vụ thu mua quốc tế. + Nguồn do nhà xuất khẩu độc lập.3. Nội dung của các hoạt động thực hiện kế hoạch cung ứng dung dịch.3.3. Thu tải, tìm tìm.3.3.3.Lựa chọn nhà cung ứng thuốc.* Giới hạn nhà cung ứng . Thực tiễn nhiều năm cho thấy một chương trình tìm kiếm thu mua thuốc có thể có tới 100 ­ 150 nhà cung ứng tham gia, nhưng chỉ có khoảng 10% nhà cung ứng này chiếm 80% các hợp đồng. Đó là những nhà cung ứng có giá tốt, cung cấp những thuốc chủ yếu cùng cuối cùng là trong các trường hợp khẩn cung cấp.* Độ tin cậy của nhà cung ứng: Xác định độ tin cậy của nhà cung ứng là một nhiệm vụ cần thiết của đội ngũ nhân viên thu mua có tay nghề. Do vậy đội ngũ nhân viên thu mua phải phát triển một hệ thống để xác định độ tin cậy về nhà cung ứng, cụ thể là: + Đánh giá các nhà cung ứng bắt đầu. + Theo dõi thực hiện của nhà cung ứng. + Chấm điểm nhà cung ứng.3.3. Thu thiết lập, tìm kiếm.3.3.4. Đảm bảo chất lượng thuốc:­ Chất lượng thuốc được thể hiện: + Tiêu chuẩn chất lượng theo các tài liệu chuyên ngành. + Hồ sơ lô của sản phẩm­ Các yếu tố để xác định chất lượng thuốc:+ Nhà máy sản xuất. + Qui trình sản xuất.+ Thiết bị và bảo cai quản, bảo chăm sóc. + Hoạt chất.+ Sự kiểm tra công thức chất lượng thuốc. + Tá dược.+ Đóng gói tức thì, đóng gói bên ngoài, điều kiện sắp xếp trên tàu, điều kiện cảng.+ Điều kiện vận đưa, điều kiện nhà kho.+ Điều kiện tồn trữ, điều kiện phân phối hận.+ Sử dụng của bệnh nhân.3.3. Thu thiết lập, tìm kiếm.3.3.5. Tài chính cung ứng thuốc.­ Chi phí cung ứng thuốc gồm: + Chi phí mua thuốc + Chi phí cho vận hành. + Chi phí cho sự p.triển hệ thống.­ Nhu cầu tài chính xác định thuộc chính tủ.­ Quĩ thay thế khác.3.3.6. Sản xuất hay mua:­ Để SX hay không phải x.định được: + Sản xuất cơ bản. + Sản xuất thứ yếu ớt. + Vấn đề đóng gói.­ Lợi ích của sản phẩm nội địa : + Giảm chi phí thuốc đối với dịch vụ SK của người dân và ngân sách.+ Tiết kiệm ngoại tệ.+ Bảo đảm chất lượng. + Chủ động trong cung ứng.3.4. Phân phối (Distribution). Nhà sản xuất liên quốc gia Các cơ quan hỗ trợ quốc tế3.4.1. Giới thiệu vòng tròn p.phối: Nhà sản xuất ­ Hệ thống p.phối T khu vực Dịch vụ cung ứng nhà nước: ­ Đơn vị thu cài. cộng đồng chuẩn: ­ Đơn vị xuất khẩu. đường đi của dung dịch Nhà bán buôn khu vực ­ Đơn vị kiểm tra danh mục. ­ Đơn vị tài chủ yếu. ­ Kho đường đi của thông tin thuốc. Các vùng: Nhà phân phối hận KV quốc gia ­ Kho thuốc ­ Bệnh viện ­ Kho dung dịch. KV tỉnh giấc, thành ­ Bệnh viện. Các cửa mặt hàng ­ Trung tâm sức khoẻ dược phẩm KV thị xã Nhân viên chăm sóc sức khoẻ cộng đồng KV cộng đồng Người sử dụng3.4. Phân phối (Distribution).3.4.1. Giới thiệu vòng tròn phân phối:­ Vòng tròn phân phối: Bốc rỡ khỏi cảng Thu mua thuốc Báo cáo sử dụng Tiếp nhận và kiểm tra Cấp phát tới bạn Kiểm tra danh mục bệnh dịch Phân phối hận Tồn trữ Lệnh trưng thu, cung ứng3.4. Phân phối (Distribution).3.4.2. Kiểm tra danh mục:­ Kiểm tra DM để đảm bảo chắc chắn rằng các T cần thiết luôn có sẵn.­ Làm cơ sở cho thu mua tiếp theo.­ Thấy rõ được lợi ích và giá cả.3.4.3. Nhập khẩu và bốc dỡ:­ Qui trình bốc dỡ hàng : + Xác định thời điểm đến của tàu chở dung dịch. + Xác định vị trí các tàu chở thuốc. + Thu nhận các tài liệu cần thiết để làm sạch cảng. + Phân phối hàng đến các nhà kho.3.4. Phân phối (Distribution).3.4.4. Tồn trữ ( Storage). Sự tồn trữ đầy đủ và sự phân phối thuốc đều đặn là rất quan lại trọng cho một sự hoạt động có hiệu quả một chương trình siêng sóc sức khoẻ cộng đồng. Kho thuốc và nhà phân phối nên được bố trí để có thể đáp ứng nhanh nhất và vận chuyển ít tốn kém nhất cho người sử dụng. Các yếu tố cần quan tâm bao gồm:­ Vị trí của nguồn cung cấp.­ Số lượng và vị trí của các cơ sở bán lẻ và lâm sàng.­ Đường vận chuyển từ nguồn đến cơ sở lâm sàng.­ Những yêu cầu của vận chuyển tàu.­ Những yếu tố cắt đường vận gửi.­ Số lượng, loại và dung lượng của các cơ sở tồn trữ.­ Các phương nhân thể, điều kiện và đội ngũ nhân viên làm công tác tồn trữ.

Chuyên mục: Chia sẻ