Cattle là gì

 - 
ngựa·số đông kẻ thô lỗ·phần đông kẻ đáng khinh·thú nuôi·trâu bò·tỷ phú súc·Bò nhà·bò nhà·gia suùc, traâu boø

*

*

Chúng tôi đang tác động ảnh hưởng bạo phổi lên nó với gia súc tế bào phỏng thoải mái và tự nhiên Shop chúng tôi đã làm cho nuốm, với hãy nhìn này.

Bạn đang xem: Cattle là gì


The Hereford, often called the Hereford Hog, is a breed of domestic pig named for its color and pattern, which is similar to that of the Hereford breed of cattle: red with a White face.
Lợn Hereford, thường xuyên được call là Lợn Hereford Hog, là một trong giống như lợn bên có tên diễn tả Màu sắc cùng hoa vnạp năng lượng của chính nó, tựa như như tương đương Hereford của gia súc: red color với một khuôn mặt White.
An effort to eradicate bovine tuberculosis caused by Mycobacterium bovis from the cattle & deer herds of New Zealvà has been relatively successful.
Một nỗ lực cố gắng nhằm bài trừ bệnh dịch lao bò vày Mycobacterium bovis trên những bọn gia súc và nai của New Zeal& vẫn kha khá thành công.
Their physiology is well-adapted to lớn high altitudes, with proportionately larger lungs and heart than other cattle, as well as greater capacity for transporting oxygene through their blood.
Về phương diện sinc lý học tập, trườn Tây Tạng vẫn thích nghi giỏi cùng với độ cao lớn, tất cả tlặng cùng phổi to ra hơn đối với nghỉ ngơi những độ cao nhỏ dại rộng cũng như kĩ năng đi lại ôxy lớn hơn theo con đường máu.
If you knew how much we been waiting for cattle và how welcome you are, you can sit on"em tracks"til Kingdom come.
Nếu anh biết lâu nay Shop chúng tôi mong chờ cỡ như thế nào cùng những anh được chào mừng cỡ như thế nào những anh có thể ngồi trên tuyến đường ray cho đến khi nước Cha trị cho.
The Pantaneiro is a cattle breed from the Pantanal region of Brazil, where it has been raised for more than three hundred years.
Bò Pantaneiro là một trong kiểu như từ bỏ vùng Pantanal của Brazil, vị trí nó đã có nuôi dưỡng rộng cha trăm năm.
My grandfather used lớn graze his cattle each summer in the beautiful, lush, high mountain valleys east of our town in central Utah.
Ông tôi hay thả đi ăn cỏ từng mùa hè vào thung lũng vùng núi cao, dễ thương, xanh tươi của thị trấn chúng tôi nghỉ ngơi miền trung Utah.
Today, the cattle are owned by farmers in many areas of America, including Thủ đô New York & Pennsylvania.

Xem thêm: Top 10 Mv Có Phần Drop Là Gì Edm (P2), Drop Nhạc Là Gì


Ngày nay, gia súc được mua vày nông dân sinh sống các khu vực của Mỹ, bao hàm cả New York với Pennsylvania. ^ “Ayrshire Cattle History”.
Similarly, Psalm 8:6-8 says: “Everything you have sầu put under his feet: small cattle & oxen, all of them, & also the beasts of the open field, the birds of heaven và the fish of the sea.”
Tương từ cầm, Thi-thiên 8:6-8 nói: “ khiến cho muôn thiết bị phục dưới chân người: Cả loài chiên, loài trườn, cho đỗi những trúc rừng, chim trời cùng cá biển”.
The Square Meater is an Australian breed of medium framed, polled cattle which were developed by Rick Pisaturo of Mandalong Park near Sydney, New South Wales in the early 1990s from a base of Murray Grey genetics.
Bò Square Meater là một giống Úc tất cả quy mô vừa phải, không sừng, được nuôi chăm sóc vị Riông xã Pisaturo sinh sống Mandalong Park ngay gần Sydney, New South Wales vào đầu trong những năm 1990 tự các đại lý DT tương đương trườn Murray Gray.
They crossbred two types of cattle to lớn produce the Luing; the Highlvà as the heifer and the Beef Shorthorn as the bull, và were the first new breed of cattle developed in Britain in over 100 years.
Họ lai chế tác nhì các loại khác nhau nhằm mục đích tạo thành tương đương bò bắt đầu tên Luing này; Bò Highl& đóng vai trò là trườn chiếc và Bò Shorthorn trong mục đích là trườn đực, với là như là bắt đầu thứ nhất được cải tiến và phát triển sinh hoạt Anh vào hơn 100 năm.
26 You may then spover the money on whatever you desire*—cattle, sheep, goats, wine & other alcoholic beverages, and anything you please;* và you will eat there before Jehovah your God & rejoice, you và your household.
26 Sau đó, anh em có thể cần sử dụng số chi phí ấy để mua bất kể điều gì bạn thích, nhỏng , rán, dê, rượu, những thức uống tất cả đụng khác với bất cứ đồ vật gì bản thân thích; đồng đội vẫn nạp năng lượng trên kia, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời bạn bè, và vui hưởng đối với tất cả nhà bản thân.
Cattle and sheep are prone lớn wind chill caused by a combination of wind and cold temperatures, when winds exceed 40 kilometers per hour (25 mph), rendering their hair và wool coverings ineffective.
Gia súc cùng chiên dễ bị giá bởi vì sự kết hợp thân gió và ánh sáng rét, khi gió thừa vượt 40 kilômét một giờ đồng hồ (25 mph), khiến cho lông và lớp len bao phủ của chúng trlàm việc cần không công dụng.
In the North American area, a barn refers to structures that house livestoông xã, including cattle & horses, as well as equipment and fodder, & often grain.
Trong Quanh Vùng Bắc Mỹ, chuồng đề cùa tới những kết cấu nuôi gia cầm, bao gồm cả và ngựa, cùng cũng là vị trí lưu trữ sản phẩm và thức ăn uống gia cầm, với cả ngũ ly.
The Heeler is a naturally bobtailed or tailless, medium-sized cattle dog similar and/or related lớn the Australian Cattle Dog (aka, "Queenslvà Heeler").

Xem thêm: Học Tiếng Nhật Để Làm Gì ? Có Giúp Lương Cao Hơn Khi Xin Việc Làm?


Chó snạp năng lượng gia súc đuôi nthêm Úc (giờ Anh: Australian Stumpy Tail Cattle Dog) là 1 trong loài đuôi cộc tự nhiên hoặc đuôi nđính, giống chó bao gồm form size vừa đủ của Chó chăn uống gia súc (không được nhầm lẫn với Chó chăn uống bò Úc, giỏi có cách gọi khác là "Queensland Heeler").
20 And I, the Lord God, said unlớn the serpent: Because thou hast done this thou shalt be acursed above all cattle, và above every beast of the field; upon thy belly shalternative text thou go, và dust shalt thou eat all the days of thy life;
đôi mươi Và ta, Đức Chúa Ttách, phán với nhỏ rắn rằng: Vì mầy đang có tác dụng điều như vậy yêu cầu mầy bắt buộc bị arủa sả rộng phần lớn loài súc vật dụng, và hơn rất nhiều loại trúc đồng; mầy đã bò bằng bụng với nạp năng lượng lớp bụi khu đất trọn cả đời;
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M