Set gà đồi (gà Hmong), cá linh chiên giòn cho 04 người tại NH Dominos

549.000 780.000

Cài đặt ứng dụng weSave để mua Deal

Hoặc đặt chỗ Deal này ngay