Combo Tul (Gimbab bò + gimbab thường)

68.000 75.000

Cài đặt ứng dụng weSave để mua Deal

Hoặc đặt chỗ Deal này ngay