Combo Set (Gimbab trứng + Gimbab bò)

72.000 80.000

Cài đặt ứng dụng weSave để mua Deal

Hoặc đặt chỗ Deal này ngay