Combo Net (Gimbab chiên + Tabuki)

81.000 90.000

Cài đặt ứng dụng weSave để mua Deal

Hoặc đặt chỗ Deal này ngay