Combo Hana (Gimbab chiên + Gimbab trứng)

68.000 75.000

Cài đặt ứng dụng weSave để mua Deal

Hoặc đặt chỗ Deal này ngay