Combo dành cho 4-6 người tại Bát Giới Quán

602.000 669.000

Cài đặt ứng dụng weSave để mua Deal

Hoặc đặt chỗ Deal này ngay