Combo cơm niêu tự chọn đặc biệt + salat tại KomHome

59.000 84.000

Cài đặt ứng dụng weSave để mua Deal

Hoặc đặt chỗ Deal này ngay