Buffet Nướng Lẩu + Free 1 Coca Tại Galbi BBQ

189.000 259.000

Cài đặt ứng dụng weSave để mua Deal

Hoặc đặt chỗ Deal này ngay