188.000
450.000
98 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
88.000
200.000
98 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
99.000
600.000
Tầng 4, số 24 Tuệ Tĩnh, Hà Nội
98.000
350.000
159 Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội
149.000
400.000
159 Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội
120.000
750.000
159 Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội
99.000
500.000
159 Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội
75.000
500.000
93 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
129.000
500.000
159 Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội
198.000
500.000
159 Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội
79.000
199.000
93 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội