1.345.000
1.583.000
102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
875.000
1.019.000
102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
224.000
280.000
46 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
396.000
495.000
46 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
528.000
660.000
46 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
235.000
700.000
116 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
399.000
1.000.000
116 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
188.000
450.000
98 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội